IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

REMIT változások 2017

Bevezető

A lépcsőzetesen bevezetésre került REMIT szabályozás kapcsán két nagyobb változás határozza meg jelenleg a piaci szereplők mindennapjait.
Egyrészt a MIFID II, amely azért releváns most az energiacégeknek, mert bizonyos energiatermékek pénzügyi terméknek is minősülnek, ennek eredményeképpen más jelentési kötelezettség vonatkozik az egyes termékekre és más felügyelethez is tartozik majd ezek ellenőrzése.
A másik releváns változás a kereskedési platformokon bekövetkező változások.
Idén október 1-jétől átterelődik a kereskedés KP-ról a CEEGEX-re, de vajon milyen változásokat fog ez eredményezni a trader folyamatokban és a meglővő szerződésekben? Mindemellett tőzsdévé vált a HUPX, és megkezdi működését a HUDEX is, amely a derivatív kereskedést végzi majd.

Kérdésként fogalmazódik meg a vállalatok részéről, hogy miként képzeli el a két hatóság az együttműködést és milyen változást fog gyakorolni a piacra, hogy a MEKH mellett az MNB is megjelenik felügyeleti ellenőrzőszervként.
Rendezvényünkön bemutatásra kerül, hogy mely energiatermék minősül egyben pénzügyi terméknek is, „Mely energetikai vállalat tartozik MIFID II alá is? Csak az fog MIFID II alá esni, aki eléri a határt?”, milyen módszertan alapján kerül kiszámolásra ennek meghatározása, mekkora többletterhet, jelentési kötelezettséget jelent adott vállalat számára ennek lejelentése, tehát „Milyen plussz jelentések és kötelezettségek terhelik Őket, ha a MIFID alá esnek?” és mennyiben változik a határidős vásárlások jelentése?

Mindemellett előadást hallhatnak résztvevőink arról is, hogy „Milyen változások lesznek októbertől az új gázévtől?”, továbbá „Hogyan olvad be a KP a CEEGEX-be?”, Milyen hatással lesz az energetikai társaságokra, hogy a HUPX is kiszervezi a derivatív kereskedést?, Melyik platform mit fog jelenteni? és vállalati ESETTANULMÁNYként került beillesztésre a tematikába, hogy „Milyen többletet tud a REMIT hozzáadni a tőzsdék saját ellenőrzéséhez a meglévő mechanizmusokon túl?”

Többek között ezeket a megváltozott környezeti és gazdasági viszonyokat veszi sorra rendezvényünk felügyeleti, hivatali, szolgáltatói előadások és vállalati ESETTANULMÁNYOK által választ keresve a felvetett kérdésekre.

Résztvevőink írták...

Résztvevőink írták…

„Átfogó képet kaptam a REMIT adatszolgáltatás folyamatáról, a bevezetés során felmerült problémákról.” (Lakatos Gábor, műszaki szolálgatások ov., MVM Zrt)

„Tartalmasak voltak az előadások és lehetett kérdezni.” (Kerekes Mariann, energiakereskedő, MÁSZ Kft)

„Sok hasznos és plusz információt kaptam. A szüneti beszélgetések segítettek tisztázni apró részleteket is.” (Exner László, Project Manager, Iberdrola Mo Kft)

„Naprakész információk megismerése.” (Szarka Gergely, szenior termékmenedzser, KELER Zrt.)

„Őszintén megbeszélhettük a bennünket érintő problémákat. (Kenyeres László, energiapolitikai főmunkatárs, ISD POWER Kft.)

Főbb témák

A rendezvény főbb témái:

REMIT és MIFID II. összefüggései

 • Nyitóelőadás a felügyeleti szerepekről
 • Energiatermés és pénzügyi termék: MIFID II. hatálya
 • Riporting REMIT és MIFID II. szerint   
 • Határidős vásárlások

Változások a kereskedési platformokon

 • CEEGEX – termékáthelyezések a KP-ról
 • HUPX, HUDEX – tőzsde és derivatív tőzsde működése

REMIT tapasztalatok, gyakorlati megközelítés – Vállalati ESETTANULMÁNY

Előadók

Eddigi előadóink:

 • dr. Fazekas Orsolya, Jogi tanácsadó
 • Istvánffy György, Piacfejlesztési vezető, HUPX Zrt.
 • Kovács Kornél, Vezérigazgató, CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zrt.
 • dr. Kroh Anita, Jogtanácsos, E.ON Hungária Zrt.
 • Pék Zoltán, Jogász Piacfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 • Szarka Gergely, Szenior termékmenedzser, KELER  Zrt.

Kinek ajánljuk?

Rendezvényünk szólni kíván

A hazai energiaszektor minden szereplőjének

A villamosenergia és földgáz egyetemes szolgáltató, elosztó, kereskedő, szervezett piaci, szállító és rendszerirányító vállalatokvezérigazgatóihoz, valamint közép- és felsővezetőihez az alábbi területeken:

 • jog, compliance, stratégia, kereskedelem, beszerzés, értékesítés, pénzügy, kockázatkezelés, árazás, portfoliógazdálkodás, gazdasági, műszaki-üzemeltetés
 • Erőművek szakembereihez
 • Az energiaszektorban tevékenykedő tanácsadó és szolgáltató cégek szakembereihez

valamint mindazon vezetőkhöz és munkatársakhoz, akiket érintenek a REMIT-tel kapcsolatos változások és tevékenységükre, feladataikra hatással vannak a REMIT szabályozásai.

Program

8:30 Regisztráció
8:50 Megnyitó az IIR részéről

REMIT és MIFID II. összefüggései

9:00-9:20 Szabályozói szempontok a REMIT és a MAR vonatkozásában

 • Jogszabályi keretek
 • A REMIT hatálya és a pénzügyi eszközök
 • Hazai átültetés
 • Mit hoz a jövő a piacnak?

Előadó: dr. Pék Zoltán, Jogász Piacfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

9:20-10:10 REMIT overview, aktualitások

 • Szabályozási környezet
 • Milyen kötelezettségeket ró a REMIT a piaci szereplőkre?
 • Hol, hogyan, mikor, milyen formában, kinek kell az adatokat közzétenni?
 • Piacmonitoring eljárásrend
 • Munkamegosztás a hatóságok között
 • Szankciók, bírságok

Előadó: dr. Fazekas Orsolya, Jogi tanácsadó

10:10-10:40 Kávészünet

mekkora a kitettsége adott cégnek?

10:40-11:30 Energiatermék és pénzügyi termék: MIFID II. hatálya

 • Kik a befektetési vállalkozások? Mi a befektetési szolgáltatás?
 • Melyek az átfedések a pénzügyi és energiatermékek között?
 • Tőzsdén történő kereskedés, bilaterális ügyletek
 • Melyik az a része a MIFID II-nek, ami az energetikai cégekre is vonatkozik?
 • Melyek a kivételszabályok? Kivétel vagy mentesség?
 • Kivételek a kivételek alól
 • Mik a kivételekre is vonatkozó kötelezettségek?
 • A jelentések platformja
 • Milyen esetekben nem kell MIFID II szerint tevékenykedniük?
 • Melyik vállalat hogyan tudja megvalósítani a csoportszintű mentességet, számítási módot?
 • Mi minősül kiegészítő tevékenységnek?              
 • Mit vár el az MNB a mentességi kérelmek vonatkozásában?

Előadó: dr. Kroh Anita, Jogtanácsos, E.ON Hungária Zrt.

11:30-12:20 Riporting REMIT és MIFID II. szerint      

 • Hol lesz a metszet a riporting kapcsán, abban az esetben, amikor egy energiatermék: derivatív termék pénzügyi terméknek is minősül? Hogyan kell lejelenteni ebben az esetben?
 • Miként lehet biztosítani a teljes megfelelést? Átfedések riportálási szempontból
 • Milyen többlet kötelezettséget jelent, ha egy vállalat befektetési szolgáltató lesz?
 • Mi fog változni a tevékenységükben?
 • Milyen módon és formában kell a származtatott ügyleteket jelenteni?
 • Egy pénzügyi SWAP-nál kell-e jelenteni?
 • Milyen termékek eshetnek a pénzügyi eszközöket felsoroló melléklet C10 kategória „egyéb” besorolásba?
 • A számítási forma, módszertan pontosítása:
 • termékenként lesz meghatározva EU-s szinten a nevező?
 • hogyan kell (ki)kalkulálni, mihez képest kell viszonyítani?

Határidős vásárlások

 • Kell-e jelenteni a határidős vásárlásokat ahol nincsenek szállítások? ezek a SWAP-ok pénzügyi termékek, energiapiaci szereplők között köttettek
 • Hogyan? Mikor? Milyen felületen?
 • Mire terjed ki? Mikortól?
 • A meglévő riporting rendszerek alkalmasak-e erre?
 • A hazai RRM-ek fogják-e tudni ezt jelenteni? tapasztalatcsere
 • Milyen rendszert építettek ki? Hogy csatolták össze?
 • Riporting (Trade Reporting): aki érintett a MIFID alapján: akinek van befektetési engedélye
 • Transzparencia-jelentések
 • Mely kereskedőházak lép(het)nek be a piacra a HUDEX esetében, akik elszámolhatnak?

Előadó: Szarka Gergely, Szenior termékmenedzser, KELER Zrt.

12:20-13:20 Ebédszünet

 Változások a kereskedési platformokon

Növekvő likviditás a CEEGEX-en?!

13:20-14:10 CEEGEX – termékáthelyezések a KP-ról

 • Milyen változások lesznek októbertől az új gázévtől? tájékoztató
 • Valóban megtörténik-e október 1-jétől a váltás?
 • Hogyan olvad be a KP a CEEGEX-be?
 • Egy az egyben minden volumen átkerül a CEEGEX-re?
 • Hogyan zajlik majd az átregisztrálás? Engedélyezési oldalról kérdés
 • Ki hogyan tud regisztrálni? A szerződések újratárgyalása lesz-e? Hogy lesz?
 • Mi lesz a sorsuk a KP-n kötött nem kiegyensúlyozási célú ügyleteknek?
 • Hogyan jelentjük a kapacitásügyleteket? A KP-s ügyletek jelentése: valaki jelenti, valaki nem
 • Milyen változásokat eredményez a CEEGEX-en, hogy most már több piaci szereplő van jelen? kedvezőbb ár?
 • Milyen kihívásokkal szembesülnek? Ezeket hogyan kezelik?
 • Milyen változás lesz IT oldalról a CEEGEX-en a KP termékáthelyezések eredményeképpen?
 • Lesz-e bármilyen változás ezt követően ebben a bilaterális ügyletek kapcsán?
 • Mik a távlati tervek?

Előadó: Kovács Kornél, Vezérigazgató, CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zrt.

14:10-15:00 HUPX, HUDEX – tőzsde és derivatív tőzsde működése

 • Milyen jelentős változások lesznek január 1-jétől a kereskedési platformokon?
 • Milyen hatással lesz az energetikai társaságokra, hogy a HUPX is kiszervezi a derivatív kereskedést?
 • Miért gondolták így? Ők már tudják, hogy mit hova fognak kategorizálni?
 • Hogyan történik majd a pénzügyi termékek elszámolása és hogyan kapcsolódik hozzá a fizikai szállítás?
 • Melyik platform mit fog jelenteni? a riportolások kérdése
 • Mely platformot melyik hivatal felügyeli majd? SPOT piac: az intra day és a másnapi piac, a napon belüli és másnapi gáz, pénzügyi és határidős
 • A HUDEX-en való kereskedés, riportolás: REMIT vagy EMIR alapján kell majd jelenteni?

Előadó: Istvánffy György, Piacfejlesztési vezető, HUPX Zrt.

15:00-15:30 Kávészünet

15:30-16:15 Felmerülő kérdések az eddigi megfelelésre vonatkozóan – Kerekasztal-beszélgetés
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:
A nap előadói

16:15 A rendezvény zárása

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. november 09. 9:00
Rendezvény vége: 2017. november 09. 17:00
Részvételi díj 169.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. szeptember 22.
Speciális ár Kedvezményes részvételi díj 1 fő részére 2017. szeptermber 22-ig 149 000 Ft+ÁFA . Abban az esetben ha a cég valamely kollégája (nem feltételünl ugyanaz a személy ) részt vesz a MIFID és a REMIT konferenciánkon is akkor a második rendezvényre 50 % kedvezményt biztosítunk.
We are no longer accepting registration for this event

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 169,000.00
2 161,550.00
3 154,100.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.