IIR Magyarország

Bankszektor    Szoftvermenedzsment    IFRS   Asszertiv   Ipar 4.0

 
 

.

Szeminárium

A szemináriumon elsősorban előadás jellegű tudásátadás keretében ismerkedhet meg az adott téma kulcsterületeivel, alapvető kérdéseivel. Az egyes modulok interaktív részeket, pl. feladatokat is tartalmazhatnak. A kiscsoportos forma lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy szemináriumvezetőkkel a képzés során felmerülő, egyedi kérdéseiket is megvitassák.

Az IT vezetők egyik nagy feladata, hogy bizonyítsák a menedzsment számára azt az értéket, amit az informatika teremt. Ehhez azonban ki kell építeni egy jól működő IT kontrolling rendszert. Tudni kell tervezni a beruházásokat, a költségeket, el kell végezni az IT szolgáltatások díj kalkulációját. Szemináriumunk mindezekhez nyújt támogatást kiváló IT szakértők tolmácsolásában.

A szeminárium kiemelt témái:

 • Az IT controlling és az IT controller szerepe a modern vállalati környezetben
 • Asset Management: avagy mit is controllálnuk pontosan?
 • Az eszközmenedzsment hardver és szoftver oldala
 • Beruházás és költségtervezés
 • Mérőszámok a controlling folyamatokban
 • IT szolgáltatások árazása
 • Projekt controlling rendszerek kialakítása
 • Outsourcing döntések előkészítése
 • Az SLA kialakításának szempontjai
Rendezvény kezdete: 2017. Október 24. 9:00
Rendezvény vége: 2017. Október 25. 17:00
Részvételi díj: 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. szeptember 8.

A vállalatok belső kommunikációja többek között a felfokozott munkatempó és a megtartásért való aktív küzdelem miatt sem merülhet ki a céges e-mailezésben és a post it-es üzenetváltásokban. Az intranet rendszere már nem újdonság, ám sok cég életében még mindig nem tölti be a fő kommunikációs csatorna helyét és nincs kihasználva kellőképpen minden funkciója a hatékony kommunikáció, a kapcsolódás és a tudásmegosztás érdekében. A social media nyújtotta lehetőségek, a különböző online platformok bekapcsolása a belső kommunikációba olyan effektivitást biztosítanak, melyet kevés munkahelyen tapasztalhatnak meg a munkavállalók és a munkaadók.

Felmerül azonban néhány kérdés, mint például, hogy a saját fejlesztésű intranet vagy egy szolgáltató által biztosított platform nyújt többet? A social media mennyiben segíti az intranet alkalmazhatóságát és a hatékony kommunikációt? Milyen eszközökkel mérhető a belső kommunikáció hatékonysága? Illetve az sem teljesen egyértelmű, hogy szükség van-e írásban lefektetett szabályozásra vagy elegendő egy szóbeli megállapodás a belső kommunikációt illetően!? Ezen kérdésekre fog választ adni a szeminárium két napját alkotó tematika, illetve az egyes előadásokat prezentáló szakemberek!

Fókuszban:

 • Saját intranet vs szolgáltatói platform
 • Engagement kialakítását rejtő social intranet gyakorlatok
 • Külső és belső social platformok szerepe a kríziskommunikációban
 • Social Media Policy
 • A social intranet nyújtotta projektvezetési, ügymenet-, dokumentumkezelési és tudásmegosztási lehetőségek
 • A motiváció és a social intranet kapcsolata
 • Toborzás és kiválasztás, employer branding a social media és intranet segítségével
 • Belső kommunikációs eszközök felhasználási módjai az egyes szektorokban
 • Zárt céges Facebook profil, céges blog és más lehetőségek
 • A social intranet jövője

Akiket már előadóink között köszönthetünk:

  • Bors Kata, Vállalati kapcsolatok és kommunikációs vezető, HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt.
  • Farkas Zsolt, Ügyfélkapcsolati csoportvezető, Café PR
  • Garamszegi Éva, Senior belső PR manager, Magyar Telekom Nyrt., Értékesítés és Szolgáltatás Irányító Terület
  • Jankó László, Rendszerfejlesztési vezető, HyperTeam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft.
  • Nagy Ákos, PR Igazgató, VM. Kommunikációs Iroda
  • dr. Németh Tamás PhD, főiskolai docens, Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék, Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Siska Mátyás, Kommunikációs vezető, Resysten Hungary Kft.
  • Varga Zoltán, Ügyvezető igazgató, Office42 Enterprise Solutions
Rendezvény kezdete: 2017. Október 25. 9:00
Rendezvény vége: 2017. Október 26. 17:00
Részvételi díj: 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. szeptember 8.

Fókuszban:

 • Licenc beszerzés tervezése
 • Hogyan harmonizálható a gazdaságosság és hatékonyság a szoftver vásárlás során?
 • Hogyan kaphatok reális képet a szoftverek kihasználtságáról?
 • Hatékony szoftvernyilvántartás kezelése
 • Software Broker – használt szoftver kereskedelem
 • A nyílt forráskódú szoftverlicencelés sajátosságai, valamint jelentősége és nehézségei vállalati környezetben
 • Meglévő szoftverberuházások felhasználása a felhőben
 • SAM- és License Agreement
 • Szoftverek auditálása
 • Szoftverlicenc audit a hatóság szemszögéből - Best practicek az ellenőrzéskor

Szakembereink között:

 • Almási Gyula, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Arató Árpád, ügyvezető igazgató, Licence Professional Kft.
 • Berecz Zoltán, kereskedelmi igazgató, IPR-Insights Licence Consulting
 • Czene Tamás, ügyvezető, Redbridge Consulting Kft.
 • dr. Horváth Katalin, partner, Sár és Társai Ügyvédi Iroda
 • Repkényi Balázs, vezető tanácsadó, IPR-Insights License Consulting
 • dr. Rogányi Dániel, licencelési tanácsadó, IPR-Insights License Consulting
 • Tóth Zsolt, Manager, Delaware Consulting
 • Vincze Tibor, licencelési tanácsadó, IPR-Insights License Consulting
Rendezvény kezdete: 2017. November 15. 9:00
Rendezvény vége: 2017. November 16. 17:00
Részvételi díj: 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. október 7.

A beszerzési tevékenység a vállalat számos részterületére kiterjed, nemcsak a szorosan vett beszerzési területekre. A beszerzésért felelős szakembereket már régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy vajon érdemes-e központosított beszerzést alkalmazni, mit érdemes központosítani a költséghatékonyság érdekében és mi az, amit meg kell hagyni a leánynak, a demand shaping alkalmazása mit eredményezhet a megtakarítások terén és hogyan valósítható meg a spend management?

Mindemellett szintén releváns kérdés, hogy mi a beszerzés feladata azokban az esetekben, amikor adott tevékenység szorosan nem kapcsolódik a beszerzéshez, mégis befolyással és hatással lehet a vállalat egészére és akár a beszerzők feladataira is: HR, Marketing és IT szolgáltatásbeszerzés kérdései.
Rendezvényünk mindezeket az aktuális és fontos kérdéseket hívatott bemutatni, választ ad többek között a small buy – kis értékű termékek és szolgáltatások beszerzésének kérdéseire, a beszerzés – Compliance és a korrupciómegelőzés összefüggéseire és arra, hogy hogyan lehet a beszerzés hatékonyságát, a beszerzői eredményességet, valamint a szállítói teljesítményértékelést mérni?

 

Rendezvény kezdete: 2017. November 21. 9:00
Rendezvény vége: 2017. November 22. 17:00
Részvételi díj: 169.000 HUF+ÁFA
Speciális ár: Regisztráció bármely egy napra: 99.000 Ft
Regisztráció két napra: 169.000 Ft

Az üzletmenet-folytonosság alapvető érdeke minden cégnek, hiszen ha be is üt a krach, az élet nem áll meg. Ipari vagy természeti katasztrófa, technológiai problémák, terrorfenyegetettség vagy csak egy „egyszerű” influenzajárvány? Mindenre nem lehet előre felkészülni, de nem árt legalább átgondolni az alapvető teendőket egy krízis szituáció esetén.  

Egy napos intenzív workshopunkon kifejezetten a krízishelyzet bekövetkeztekor szükséges

 • lépéseket,
 • a károk felmérését,
 • a meghozandó döntéseket,
 •  a kommunikációs teendőket vesszük sorra kiváló szakemberek segítségével:  

A workshop nap egyik felében a résztvevők egy olyan szituációs játékban vesznek részt, mely egy lehetséges krízishelyzetet mutat be. A feladat megoldani a kialakult helyzetet.

További témák:

 • A BCP valódi próbatétele - Esettanulmány
 • Krízis PR
 • Kríziskommunikáció alapjai

 

Rendezvény kezdete: 2017. November 23. 9:00
Rendezvény vége: 2017. November 23. 17:00
Részvételi díj: 169.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. október 6.

Tovább bővül a 2017. június 4-től a hazai jogrendbe is átültetett CbCR - Országonkénti jelentések cseréje jelentéstételi kötelezettsége, mely az EU adóelkerülés visszaszorítását célzó csomagjának képezi részét.

Korábban már a hazai jogalkotó tájékoztatta a piaci szereplőket a szabályozás kereteiről, részleteiről és várható kimeneteléről, viszont a szabályozás megismerésével számos konkrét szakmai, jogértelmezési kérdés merült fel a kötelezett vállalatok illetékes szakembereiben.

Mindemellett vészesen közeleg a 2017. december 31-e, ameddig az adózók - minden multinacionális nagyvállalat magyarországi leánya - kötelesek eleget tenni a bejelentkezési kötelezettségüknek, azaz a regisztrációnak (amennyiben a vállalatcsoport éves nettó árbevétele eléri a 750 millió Eurót).
A regisztráció folyamatáról, határideiről és fontosabb paramétereiről tájékoztatja a nemzeti hatóság rendezvényünk résztvevőit a szaknapon.

Mindezzel egy időben megkezdődik az új kötelezettséghez kapcsolódó adatgyűjtés az adózók részéről, majd az adatjelentés elkészítése és benyújtásának folyamata, ezért fogalmi tisztázásokat és a jelentéskészítés feltételeinek pontosítását várják a piaci szereplők a jogalkotó és a hatóság részéről.

Tekintettel arra, hogy jelentést kell készítenie, majd ezt továbbítania a nemzeti adóhatóság felé minden olyan multinacionális vállalatnak, amely az EU-n belül tevékenykedik, számos kérdés kapcsolódik az adatszolgáltatási kötelezettséghez.

Jelenleg kérdésként fogalmazódik meg az adózók részéről, hogy „milyen módon kérjék be a leányvállalatoktól az adatokat?”, valamint, hogy „milyen devizanemben adják a leányvállalatok meg a saját bevételüket?”, és hogy „milyen határidő-eltolásokat vezetnek be? notifikálás kérdése”.

Mindemellett tájékoztatást várnak az adózók arról, hogy milyen nyomtatványon, űrlapon, felületen kell, eleget tegyenek bejelentkezési kötelezettségüknek?”, továbbá pontosítani szükséges, hogy „mik a tartalmi követelmények a jelentés kapcsán? és mikorra várható az ehhez kapcsolódó kitöltési útmutató a nemzeti hatóság iránymutatásával?

Többek között ezeket az aktualitásokat, kérdéseket veszi sorra rendezvényünk jogalkotói, a nemzeti hatóság előadásai, valamint vállalati ESETTANULMÁNY által választ keresve a felvetett kérdésekre.

 

 

 

Rendezvény kezdete: 2017. November 28. 9:00
Rendezvény vége: 2017. November 28. 17:00
Részvételi díj: 169.000 HUF+ÁFA

A jól működő ügyfélkapcsolatok hátterében alapvető szerepe van a CRM rendszereknek. Az ügyfelekről beérkező rengeteg adat és információ megfelelő hasznosítása kulcskérdés kell, hogy legyen a CRM stratégiában.

A nagyvállalatok többségénél jól tudják, hogy minden ügyfél adatbázis, arra épülő marketing-kampány és értékesítési elvárás lelke az adat. A jól megválasztott adatgyűjtési-, szegmentálási-, és elemzési technikák alkalmazása gyorsabb és pontosabb döntéshozatalt tesz lehetővé, így támogatva az értékesítési célok megvalósítását és végső soron az ügyfélhűség kialakítását is.

Témáink:

 • CRM rendszerek itthon és külföldön- a CRM, mint az üzletfejlesztés alapja
 • Az ügyfélkezelés stratégiai fontossága, a CRM szerepének felértékelődése az ügyfélmegtartásban
 • Ügyfélkezeléstől az ügyfélélményig ( Customer Experience, CX)
 • Ügyfél információs-elemző eszközök az üzleti folyamatok kialakításának támogatására
 • Az adathalmaz kezelésének szerepe az üzleti döntéshozatalban
 • Kitörési pontok a BIG DATA Technológiában
 • A számítási felhő, mint az Internet új alapja
 • A közösségi médiaplatformok használata és az abban rejlő CRM elemzési lehetőségek
 • A CRM elemző helye a szervezetben
Rendezvény kezdete: 2017. November 29. 9:00
Rendezvény vége: 2017. November 30. 17:00
Részvételi díj: 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. október 13.

A beszerzési munka sajátja a kommunikáció, sajátossága az egyedülálló szakmai nyelvezete, amely két dolgot magas szinten kell szintetizálni, ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni.
A közös nyelv kialakítása a beszállítók, beszerzők és az üzleti igényeket megfogalmazók között nem egyszerű, ugyanakkor felelősségteljes kommunikációs pont. Nem utolsó sorban ez a beszerzők feladat, felelőssége:

 • az üzleti igények megértése, szem előtt tartása, átfordítása, közvetítése a beszállítók felé,
 • beszerzői szakmaiság képviselete,
 • beszerzőkkel történő kapcsolatok kialakítása,
 • folyamatok kialakítása,
 • idő megfelelő menedzselése, határidők betartása.

A tréning programjából:

 • A kommunikáció jelentősége
 • A beszerzési folyamatok
 • Tudta, hogy a kommunikációra szánt időnk legnagyobb részében megfigyelünk, illetve mások figyelnek meg bennünket?
 • Az értő figyelem
 • Asszertivitás, mint a megfelelő és eredményes kommunikációs stílus
 • Hogyan legyünk asszertívek egy-egy beszerzési folyamat során?
 • A szakmai és a kommunikációs folyamatok megtervezése.
Rendezvény kezdete: 2017. November 29. 9:00
Rendezvény vége: 2017. November 30. 17:00
Részvételi díj: 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. október 13.

Innováció, fejlesztés, automatizáció. Ezek a folyamatok töltik ki a vállalatok mindennapjait, lépést kell tartani a fejlődéssel és ehhez már rég nem elegendő a benchmarking. A belső folyamatok fejlesztése és a változások adaptálása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szervezeti működés megfeleljen az elvárásoknak – elvárásoknak, melyek a munkavállalók, kollégák és a piac részéről érkeznek.

A folyamatok megszervezése, a változás beazonosítása, megfelelő előkészítése és kommunikálása, és ezekkel párhuzamosan a szervezetfejlesztés mind olyan lényegi tevékenységek a változásmenedzsment kapcsán, melyeket a vállalat alkalmazottai és a vezetőség együtt kell, hogy megvalósítsanak. A változásra való képesség beépítése a szervezeti működésbe tanulható, a szükséges képességek és kompetenciák elsajátíthatók, például a Változásadaptálás szemináriumon elhangzó szakértői előadásoknak köszönthetően!

Fókusztémák:

 • A folyamatszervezés és a változások beépítésének párhuzama
 • A változások jogi vonatkozásai, szerződésmódosítások és a társasági jog kérdései
 • Hatékony kommunikáció a változásmenedzsment során
 • A változás meghatározása – hogyan definiálja és vezesse elő a változást?
 • Vállalati változásmenedzsment, szervezetfejlesztési stratégia
 • A változáskezelés során alkalmazható leghatékonyabb módszerek és eszközök, best practice-ek
Rendezvény kezdete: 2017. December 05. 9:00
Rendezvény vége: 2017. December 05. 17:00
Részvételi díj: 169.000 HUF+ÁFA

Fókuszban a GDPR
1 napos interaktív workshop

A workshop kiemelt témái:

 • A GDPR hatása a banki- és biztosítási szektorra
 • A felkészülés aktuális kihívásai
 • A megfeleléshez kapcsolódó teendők a pénzügyi szektorban
 • A GDPR viszonya a kiszervezett tevékenységhez
 • Hogyan alakulhat a bírságolási gyakorlat?
 • A GDPR viszonya más, szektorspecifikus szabályozásokhoz
 • A GDPR hatása a jelenlegi adatvédelmi gyakorlatra
 • Az online szerződéskötés során felmerülő adatvédelmi kérdések
 • Kihívások és lehetőségek a pénzügyi szektorban a GDPR alkalmazásával
 • Online azonosítás és a GDPR
 • Új technológiák megjelenése és szerepe
 • Új technológiák és az adatvédelem
 • Elszámoltathatóság az adatvédelmi gyakorlatban
 • A GDPR változásainak hatása a dokumentumkezelés és tárolás gyakorlatára

Akiket már biztosan a workshop előadói között köszönthetünk:
Dr. Amigya Andrea LL.M, Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, GDPR tanácsadó, Privacy Solutions Kft.
Dr. Farkas Tamás, Adatvédelmi szakjogász, Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete
Dr. Láng Géza, Jogi csoportvezető, Generali Biztosító Zrt.

Rendezvény kezdete: 2017. December 07. 8:00
Rendezvény vége: 2017. December 07. 17:00
Részvételi díj: 169.000 HUF+ÁFA

A gyógyszergyártási engedély kiadásának alapfeltétele a megfelelő végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező meghatalmazott személy (Qualified Person). A QP tevékenysége összetett, és bizonyos esetekben speciális. Képzésünk áttekinti a QP-k legfontosabb feladatait, kitérve a munkavégzésükhöz szükséges jogi keretekre is.

Fókusztémák:

 • A gyógyszergyártás jogi szabályozásának változásai
 • A Qualified Person feladata és kötelezettsége az Annex 16. vonatkozásában
 • Import felszabadítás a gyakorlatban.
 • A Qualified Person helye a szervezeti felépítésben, tevékenysége és napi feladatai
 • A farmakovigilanciára vonatkozó hatályos európai uniós és hazai szabályozás –
 • A kockázatelemzés és értékelés szerepe a QP döntéshozatalában
 • Ellenőrzés, engedélyeztetés és jelentések készítése
 • Inspekció a gyakorlatban
Rendezvény kezdete: 2017. December 12. 9:00
Rendezvény vége: 2017. December 13. 17:00
Rendezvény ára: 249.000 HUF+ÁFA
Kedvezményes ár: 219.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. október 27.

Az ipari forradalom negyedik ciklusa a magyar vállalatok kis részét érte még csak utol, azonban az ipari szektor egyre több területén látszik, hogy komoly igény van az automatizálásra és robotizálásra.

Számos folyamat felesleges terhet ró a humán erőforrásra, legyen szó a termeléstervezésről, a gyártásról vagy akár a riportok, elemzések elkészítéséről. Az ipar 4.0-nak köszönhetően az egyes termelési, gyártási mechanizmusok gyökeresen megváltozhatnak, teret engedve az információs technológia és a digitalizáció kapcsolatának elmélyítésének.

Az IT ugyanakkor csak egy szelete ennek a nagy egésznek, amely az ipar 4.0-val érkezik, hiszen nem szabad megfeledkezni a HR-t érintő kérdésekről sem. Az ember és robot kooperáció még mindig izgalmas témakör, hiszen minden cég esetében más és más kihívásokat állít a szakemberek elé az integráció, valamint az, hogy a húsvér kollégák motivációja ne csökkenjen, a megbecsültség érzése pedig ne múljon el. Erre sok esetben tökéletesen megfelelő eszköz lehet az ergonómia tudománya, illetve ennek gyakorlati alkalmazása a vállalatok mindennapi munkavégzése során.

A Szemléletváltás és modernizáció a termelői szektorban – az ipar 4.0 küszöbén?! szaknap tematikája ezen gondolatok szellemében került kialakításra, igyekezve átfogó képet adni az Ipar 4.0-val érkező változásokról és kihívásokról.

Együttműködő partnerünk:

Motiment

Médiapartnerünk:

Elektronet

Rendezvény kezdete: 2017. December 12. 9:00
Rendezvény vége: 2017. December 12. 17:00
Részvételi díj: 99.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. október 24.
Speciális ár:

Kedvezményes részvételi díj 2017. október 24-ig:

1 fő részére: 99.000 Ft + áfa

2 fő részére: 169.000 Ft + áfa

3 fő részére: 199.000 Ft + áfa

Minőségbiztosítási és folyamatfejlesztési lehetőségek & gyakorlati megvalósításuk

Főbb témakörök:

 • A szoftverminőség-biztosítás megközelítései – Hogyan változik a QA?
 • A minőségbiztosítás és a tesztelés kapcsolata; Minőségbiztosítás és fejlesztés kapcsolata
 • Szoftverminőségi modellek és szabványok
 • Egyes fejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó QA folyamatok
 • Termék és process QA - Fókuszban a folyamatok minőségbiztosítása
 • Quality Assurance-ból Quality Management
 • Szoftver-minőségbiztosítás központosítása és kiszervezése
 • Tesztelés a Cloud-ban

Akiktől már biztosan tanulhat:

 • Bánki Orsolya, Quality Management csoport vezető, Magyar Telekom Nyrt.
 • Bolla Dávid
 • Csákó Tamás, Chief Software Testing Engineer, Head of QA Department Szeged, EPAM Systems
 • Ignácz Lívia, QA Manager, Magyar Telekom Nyrt.
 • Iván József, Software Testing Team Leader/Lead Software Testing Engineer, EPAM Systems
 • Szenfner János, QA Manager, XAPT

 

Rendezvény kezdete: 2017. December 13. 9:00
Rendezvény vége: 2017. December 14. 17:00
Rendezvény ára: 249.000 HUF+ÁFA
Kedvezményes ár: 219.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. október 27.

Az ügyfelek először a helpdesk-en/service desk-en keresztül ítélik meg a vállalatot!

Ez az a tény, amiről nagyon sokszor elfelejtkezünk, pedig köztudott, hogy amikor egy ügyfél betelefonál a helpdesk-hez, akkor olyan problémával fordul az ügyintézőhöz, aminél fontos, hogy azonnal, vagy nagyon rövid időn belül megoldódjon, vagy elintéződjön.
Mindemellett az is meghatározó, hogy szakmailag illetékes, kompetens kollegával tudjon beszélni az ügyfél, valamint legalább ennyire releváns, hogy adott esetben a helpdesk-es kollega tudjon fordítani a beszélgetés hangvételén és ne ugyanolyan „idegesen” tegye le a telefont a telefonáló, mint amilyen a hívás kezdetekor volt.

Szemináriumunk első napján vállalati ESETTANULMÁNYOK alapján tapasztalati gyakorlati példákon keresztül kerülnek bemutatásra mindazon témakörök és kérdések, amelyek meghatározzák a helpdesk/service desk napi munkáját, kihívások elé állítják az ezen a területen dolgozó kollegákat többek között azt, hogy Milyen elvárások vannak a helpdesk-es kollegákkal szemben?”, továbbá, hogy „Milyen jellegű személyiségjegyek fontosak ebben a pozícióban?”, „Mennyire lehet egy folyamatot automatizálni? Melyik folyamatot lehet, és melyiket nem?”, valamint választ keresünk arra is, hogy„Milyen típusú, milyen irányba történő beszámolóik vannak?”, és egyáltalán „Miként fogjunk hozzá reggel a munkához?”

A szeminárium második napján pedig interaktív tréning keretében helyzetgyakorlatok, szituációs gyakorlatok által nyújtunk megoldási lehetőségeket a kommunikáció, problémakezelés, konfliktuskezelés és stresszkezelés kihívásaira, többek között azokra a kérdésekre is, hogy „Miért eredményezhet flusztrációt, információvesztést a nem megfelelő kommunikáció? és „Milyen módon illeszthető az asszertivitás, mint kommunikációs eszköz a helpdesk munkájába?”

Rendezvényünk szektorsemleges rendezvény, hiszen minden szektorból vannak olyan megoldások, megvalósult projektek, amelyek más piaci szereplők számára is hasznos információkkal szolgálnak, és hozzáadott értéket nyújtanak.

 

Rendezvény kezdete: 2017. December 14. 9:00
Rendezvény vége: 2017. December 15. 17:00
Rendezvény ára: 249.000 HUF+ÁFA
Kedvezményes ár: 219.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. október 27.
IIR Magyarország Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00206-2012
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

 

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.