IIR Magyarország

IT vezető    Onboarding    Certified Excel Macro   AgiconCamp 2017   Certified Energy Trader

 
 

.

Certified Test Team Leader - Project & People Management - 2 napos szakmai tréning

Bevezető

A kurzus moduljai:

1.Projektmenedzsment - Tesztmenedzsment

 • A tesztelés technikai és szervezeti keretei
 • Tesztkörnyezet kialakítása
 • Teszt stratégiák, tervek & újratervezés
 • Projekt fázisok felépítése & erőforrások allokálása
 • A tesztfolyamat ellenőrzése, a tesztelési feladatok végrehajtásának felügyelete, levezénylése
 • Dokumentálás, riportolás, hibajavítás

2.People Management

 • A tesztelési vezető, mint menedzser – TTL ismérvei
 • Saját vezetési stílus megtalálása, kialakítása
 • Teszt csapat felépítése, koordinálása, menedzselése, motiválása, teljesítményének értékelése
 • Kapcsolat és kommunikáció a fejlesztőkkel és az üzleti oldallal
 • Outsourcolt erőforrás kezelése, koordinálása

3.Soft skill tréning

 • Vezetési ismeretek, stílusok
 • Kommunikáció, tárgyalástechnika
 • Konfliktuskezelés, problémamegoldás, stresszkezelés

Előadók

A tréning szakembergárdája, többek között:

 • Albert Hajnalka, Technical Program Manager, GE Healthcare
 • Bánki Orsolya, Quality Management csoport vezető, Magyar Telekom Nyrt.
 • Csincsák Árpád, teszt vezető, GE Healthcare
 • Kasper Zsolt, IT tesztelési csoportvezető, Raiffeisen Bank Zrt
 • Kocsis Mihály, testpool csoport vezető és testmanager, T-Systems Zrt.
 • Dr. Kovács Attila, egyetemi docens, ELTE IK; MeasureIT Kft.
 • Sipeki Irén, mestertanár és vezető tréner, BGF KVIK
 • Szabó Ákos, informatikai igazgató, MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe
 • Szenfner János, Head of QA, Docler Holding SSC

Kinek ajánljuk?

Tréning ünk szólni kíván , elsősorban tesztelési vezetőknek, f rissen kinevezett tesztelési csapat vezetőknek, vezető tesztelőknek, szoftvertesztelőknek, tesztmenedzsereknek, test architect-eknek, t ovábbá olyan i nformatikai szakembereknek , akik teszt csapat vezetői ambíciókkal rendelkeznek.

1.nap

 Szakmai ismeretek dióhéjban

9.00 - 10.40

Alapfogalmak

 • A tesztmenedzser feladatai
 • Tesztelés a projektben
 • Szoftverminőség és tesztelés
 • Tesztelési alapelvek, a tesztelés gazdaságtana
 • A tesztelés mérése
 • Tesztfolyamat-javítás
 • Agilis tesztelés

Előadó: Dr. Kovács Attila , egyetemi docens, ELTE IK; MeasureIT Kft.

10.40 - 11.00 Kávészünet

Tesztmenedzsment - Projektmenedzsment

11.00 - 12.20

A tesztelés technikai és szervezeti keretei

 • A tesztelési folyamat helye a szoftver életciklusában, a fejlesztési folyamatban – Mikor érdemes bevonni a tesztelést, hol fog bekapcsolódni a folyamatba?
 • A megfelelő tesztelői szervezet felépítése - Hogy integrálódjanak a tesztelők a szervezetbe?
 • A tesztelés infrastrukturális kérdései
 • Teszt környezet meghatározása, kialakítása
 • A tesztelés szakaszai
 • Tesztelési szintek (tesztfázisok)
 • A teszt környezet és tesztelést támogató eszközök, teszt automatizálás
 • Agilis tesztelés
 • A tesztelési folyamat visszamérése, továbbfejlesztése

Előadó: Kasper Zsolt , IT tesztelési csoportvezető, Raiffeisen Bank Zrt.

12.20 - 13.20 Ebédszünet

13.20 - 15.00

Tesztelési stratégia, folyamatdefiníciók, tesztelési projektterv készítése

 • Miért van szükségünk küldetésre és stratégiára?
 • Stratégia kialakításának szempontjai – A stratégia vetülete, célja, szintje, kialakításának szereplői
 • Üzleti szempontok figyelembe vétele
 • Hogyan döntsük el, hogy milyen tesztelési stratégiát alakítsunk ki, illetve alkalmazzunk?
 • Határozzuk meg a tesztelés céljait, technikáit, szabályait!
 • Teszt tervezési technikák – Milyen szempontok alapján, hogyan kell a tesztelési tervet elkészíteni?
 • Mire kell odafigyelni a tesztelési terv, illetve a teszt protokollok elkészítésekor?
 • Kiket, hány főt érdemes bevonni a tesztelési terv készítésébe?
 • Hogyan vonjuk be a fejlesztés egyéb résztvevőit a tesztelési terv elkészítésébe és érvényesítésébe?
 • Tesztesetek specifikálása, tesztadat specifikálás

Előadó: Kocsis Mihály,testpool csoport vezető és testmanager, T-Systems Zrt.

15.00 - 16.00

Dokumentálás, riportolás, hibajavítás

 • Hogyan kell dokumentálni, hogy az auditon megbízhatóan átmenjen a tesztelési folyamat?
 • Teszt projekt jelentés, teszt riport készítése – Mikor, hogyan, mit érdemes riportolni?
 • Milyen típusú riportokat érdemes készíteni, mi lehet hasznos a menedzsmentnek?
 • Milyen a jó riport? Milyen információkat érdemes gyűjteni a fejlesztés és a tesztelés során az effektív riportolás érdekében?
 • Mit tartalmazzon a teszt előrehaladási jegyzőkönyv?
 • Riportoló eszközök, megoldások, riportolási technikák
 • Hibakezelési praktikák

Előadó: Szabó Ákos, informatikai igazgató, MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe

16.00 - 16.20 Kávészünet

16.20 – 17.40

Szoftvertesztelés projektmenedzsment alapokon

 • Módszertanok
  • Agilis, V-modell é s vízes é s modell szerinti megk ö zelít é sek
 • A kö vetelm é nyek
 • Teszt stratégia meghatározása és implementálása
  • Automata vagy manu á lis? Teszt strat é gia fel é pít é se
 • A tesztelők eszköztára
  • Teszt eszk ö z ö k - „Jó munkához jó szerszám kell!”
 • Erőforrások szervezése, allokálása
 • Virtuális teszt csapat
  • F ö ldrajzilag sz é tsz ó rt teszt csapat kezel é se
 • Tesztfolyamatok levezetése és felügyelete
 • Mérések a tesztelés során
  • Mit é ri nem m é rni é s mit nem
 • Rizikó és probléma kezelés
 • Tanulságok levonása
  • Tanuljunk a hib á inkb ó l

Előadók:Albert Hajnalka, Technical Program Manager, GE Healthcare & Csincsák Árpád , teszt vezető, GE Healthcare

17.40 Az első nap vége

2.nap

 People Management

9.00 - 11.10

A tesztelési vezető, mint menedzser

 • Mit jelent az, hogy Test Manager?
  • Mit jelent vezetőnek lenni
 • Milyen feladatai vannak?
 • Ki a jó Test Manager?
  • Tulajdonságai
  • Feladatai
  • Felelőségi kör
  • Következmények kezelése
  • Kommunikáció
 • Milyen vezető stílusok vannak?
  • Mikor melyik stílust használjuk?
  • Hogyan alakítsuk ki a szabályokat?
  • Hogyan motiváljunk?
  • Hogyan osszuk ki a feladatokat?
  • Hogyan fogadtassuk el magunkat a csapattal?
 • Teszt csapat képviselete
  • Mikor mondjunk nemet a külső kéréseknek?
  • Hogyan álljunk ki és támogassuk a csapatot más szervezetekkel szemben / mellett?
  • Hogyan fogadjunk be egy feladatot?
  • Hogyan határozzuk meg a rendelkezésre álló erőforrást a feladatokhoz?

Teszt csapat felépítése, koordinálása, menedzselése, motiválása

 • Hogyan építsünk csapatot?
  • Mire kell odafigyelni?
  • Milyen feladatokat és opciókat kell végig gondolni?
  • Milyen emberek kellenek?
 • Emberek felvétele
  • Milyen emberek kellenek a csapatba?
  • Hogyan válogassuk ki a megfelelő embert?
  • Milyen felvételi praktikákat alkalmazzunk?
  • Hogyan integráljuk az új embereket a csapatba?
  • Hogyan lesz egy csapatból egy jól működő csapat?
 • Hogyan vezessük a csapatot?
  • Motiváció kezelése
  • Visszajelzés adása
  • Alulmotiváltak kezelése
  • Értékelés
  • Elbocsátás
 • Hogyan vezessünk több csapatot?
  • Mire kell odafigyelni?
  • Milyen felelőségi köre van a Teszt Managernek?
  • Értékelés és motiválás

Előadó: Szenfner János, Head of QA, Docler Holding SSC

11.10 - 11.30 Kávészünet

11.30 - 12.30

Outsourcolt erőforrás kezelése, koordinálása

 • Mikor érdemes külső tesztelő(ke)t igénybe venni?
 • Hogyan lehet eredményesen irányítani a közvetlenül nem hozzánk tartozó embereket?
 • Külső erőforrás ellenőrzése, és részükre visszajelzés adása
 • Hogyan zárjuk le a közös munkát?
 • Hogyan használjuk fel az outsourcolt tesztelők által előállított anyagot?
 • Mire lehet még jó, mire lehet még használni a külsős partnert?

Előadó: Bánki Orsolya , Quality Management csoport vezető, Magyar   Telekom  Nyrt.

12.30 – 13.30 Ebédszünet

Soft skill tréning

13.30 - 17.30 (közben kávészünet)

Vezetési ismeretek, stílusok

 • Korszerű vezetési elméletek dióhéjban
 • Saját vezetési stílus beazonosítása
 • Motiválás és vezetés

Kommunikációs stílusok és hatékonyság

 • A megértés gátjai
 • Beszéljünk egy nyelven!
 • Hogyan igazítsa kommunikációját a helyzethez?
 • A verbális és nonverbális csatornák a kommunikációban

Tárgyalástechnika

 • Információgazdálkodás
 • A kérdezés technikái – hogyan és mikor kérdezzek és hallgassak?
 • Nyertes-nyertes játszmák

Konfliktuskezelés, problémamegoldás, stresszkezelés

 • Konfliktusok és kezelésük a munkahelyen
 • Az agresszív, asszertív és passzív viselkedés
 • A problémamegoldó gondolkodás, mint a konfliktuskezelés egyik módszere
 • Stressz és coping stratégiák

Tréner: Sipeki Irén, mestertanár és vezető tréner, BGF KVIK

17.30 A szakmai kurzus vége

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. október 18. 9:00
Rendezvény vége: 2017. október 19. 17:00
Rendezvény ára 249.000 HUF+ÁFA
Kedvezményes ár 219.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. szeptember 1.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 249,000.00
2 236,550.00
3 226,550.00
IIR Magyarország Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00206-2012
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

 

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.