IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

Hatékony belső kommunikáció a NEM szolgáltató szektorban

Bevezető

A kommunikációs szakemberek a NEM szolgáltató szektorbeli vállalatoknál számos tájékoztatási-informálási nehézséggel szembesülnek. Csak néhány ezek közül:

 • Mennyiben más kommunikációt szükséges alkalmazni, amikor nagyarányú a fizikai dolgozók száma?
 • Hogyan mérhetőfel, hogy a munkavállaló mit ért meg, hogy ez ne legyen bántó?
 • Milyen nyelvezetű kommunikációs üzenettel kell megszólítani az iskolázottabb, és a kevésbé iskolázott dolgozókat?
 • Hogyan szükséges kommunikálni fehér és kékgalléros munkavállalók esetében?
 • Újszerű kommunikációs megoldások

Mindezek ismerete kiemelkedően fontos ahhoz, hogy eljusson az információ az informatikushoz, az adminisztrátorhoz és a gyártósoron dolgozóhoz egyaránt. Ennek gyakorlati megvalósításban nyújt segítséget szemináriumunk, mely összegyűjti és megválaszolja ezeket a kérdéseket.

Előadók

A szeminárium előadói között már biztosan találkozhat az alábbi szakemberekkel:

 • Bors Kata , vállalati kapcsolatok és kommunikációs vezető, HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt.
 • Eszlári-Kovács Dóra, kommunikációs specialista, DENSO Magyarország Kft.
 • Földes-Varga Gabriella, kommunikációs és marketingvezető, Bonafarm Zrt.
 • Mezriczky László, ügyvezető, Ispiro Consulting
 • Nagy Ákos, PR Igazgató, VM.komm Kommunikációs Iroda
 • Dr. Németh Tamás PhD, főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem
 • Siket Lóránt, communication consultant, LEGO Hungary
 • Török Szabolcs, kommunikációs vezető, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

1.nap

8:30 Regisztráció

8:50 Megnyitó az IIR részéről

A belső kommunikáció helye a vállalati működésben

9:00-10.15 A belső kommunikáció megosztása vállalaton belül: HR, PR, kommunikáció

 • A belső kommunikáció struktúrája egy globális vállalat helyi gyártó cégénél;
 • Milyen elvek és célok mentén működik a belső kommunikáció? Mennyire stratégiai kérdés?
 • Ki és hogyan kommunikál az egész céget érintő vállalati kérdésekben?
 • Melyik terület tájékoztat a termeléshez kapcsolódó döntésről?
 • Miként fejleszthető az osztályok közötti információközlés, áramoltatás?
 • Hogyan lehet hatékonyan elérni a termelésben dolgozókat?
 • Vállalati kultúra-építés belső kommunikációs eszközökkel.

Előadó: Siket Lóránt, communication consultant, LEGO Hungary

10:15-10:45 Kávészünet

A belső kommunikáció nehézségei a termelési szektorban

10:45-12:15 Identitás, anyagi tényezők, eltérő földrajzi hely, eltérő profilok

 • Milyen tényezők nehezítik a belső kommunikációt egy gyártó cég esetében?
 • Mennyiben akadályozza az anyagi tényező a belső kommunikáció hatékonyságát?
 • Milyen módon győzhető meg a felső vezetés arról, hogy költségmegtakarításnál ne a belső kommunikációra használható összegeket „nyírbálja meg”?
 • Korlátozott anyagi erőforrások esetén hogyan valósítható meg és fejleszthető a belső kommunikáció?
 • Mennyiben növeli a technikai háttér biztosítása az információ átadásának hatékonyságát? Hogyan egészíthetők ki a hagyományos kommunikációs csatornák a modern eszközökkel?
 • Hogyan érhető el, hogy ne érezze magát mellőzve a dolgozó földrajzilag és szociológiailag sem?
 • Hogyan valósítható meg a munkatársak által igényelt személyes kommunikáció gyártó környezetben?
 • Miként valósítható meg az egyes osztályok, termelési részlegek közötti hatékony információ áramoltatás, ha nagy alapterületen helyezkedik el a cég?

Előadó: Eszlári- Kovács Dóra, kommunikációs specialista, DENSO Gyártó Magyarország Kft.

12:15-13:15 Ebédszünet

Kommunikációs eszközök hatékonyságának növelése

13:15-14:45 Az információ-átadás eszközei: hogyan lehet a jelenlegi eszközöket (tovább)fejleszteni?

 • Hogyan lehet a jelenlegi kommunikációs eszközöket úgy továbbfejleszteni, hogy jobban kihasználhatóak legyenek a belső kommunikáció céljaira?
 • Mennyiben tenné eredményessé a belső kommunikációt a vezetői fórumok gyakoriságának növelése?
 • Növeli-e a hatékonyságot, ha egy személy felel a vállalaton belüli információ-továbbításért?
 • Milyen meglévő, eredményes, de nem elterjedt kommunikációs eszközök használhatóak a fizikai dolgozók informálásakor?
 • Miért meghatározó még mindig az írásbeli – nyomtatott és a személyes tájékoztatás a fizikai dolgozók körében?
 • Mennyiben járul hozzá a belső kommunikáció sikeréhez, ha az információ-közlő eszközök vizuálisan figyelemfelkeltőek?
 • Hatékonyabbá teszi-e a kommunikációt, ha az idegen nyelvű cikkeket a dolgozók anyanyelvén kommunikáljuk feléjük?
 • Milyen mértékben szükséges kombinálni a rendelkezésre álló kommunikációs eszközöket?

Előadó: Bors Kata, vállalati kapcsolatok és kommunikációs vezető, HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt.

14:45-15:15 Kávészünet

15:15-16:45 Milyen újszerű kommunikációs megoldások léteznek a meglévőkön kívül, hogy minél hatékonyabb legyen a belső kommunikáció?

 • Milyen egyéb csatornák, eszközök használhatóak a belső kommunikációban, amiket rendszeresen lehet alkalmazni? (nem plakát és faliújság)
 • Mennyiben segíti a belső kommunikáció munkáját a „Social Media” használata? Szükséges-e a kommunikációs szakembereknek „figyelnie” ezekre a közösségi portálokra?
 • Mennyiben befolyásoló tényező az informális tájékoztatás a dolgozók körében?
 • Milyen tapasztalati példa van a kommunikációs folyamatban arra, hogy:
 • a szakember megvizsgálja a kommunikációs igényeket,
 • ráépíti a csatornarendszereket,
 • üzenetet fogalmaz meg,
 • vissza is tudja mérni ennek hatékonyságát?

Előadó: Nagy Ákos, PR Igazgató, VM.komm Kommunikációs Iroda

16:45 A szeminárium első napjának zárása

2.nap

8:30 Regisztráció

A kommunikációs üzenet „milyensége”

9:00-10:15 Hogyan szükséges kommunikálni fehér és kékgalléros munkavállalók esetében?

 • Hogyan mérhető fel, hogy a munkavállaló mit ért meg, hogy ez ne legyen bántó?
 • Mennyire eszköz jellegű probléma a nem számítógép előtt dolgozó munkatársak informálása?
 • Mennyiben más a kommunikáció, amikor nagyarányú a fizikai alkalmazottak száma?
 • Milyen nyelvezetű kommunikációs üzenettel kell megszólítani az iskolázottabb, és a kevésbé iskolázott dolgozót? - a fizikai és diplomás munkavállalók „kontrasztja”
 • Hogyan szükséges megváltoztatni a központi kommunikációt az „üzenet milyensége” szempontjából, hogy eljusson az információ az informatikushoz, az adminisztrátorhoz, a gyártósoron dolgozóhoz is?
 • Milyen szinten szükséges kommunikálni: személyre, adott csoportra szabottan kell az üzeneteket megfogalmazni, vagy egységesen, hogy mindenki ugyanazokhoz az információkhoz jusson hozzá?

Előadó: Földes-Varga Gabriella, PR és kommunikációs specialista, Bonafarm Zrt.

10:15-10:40 Kávészünet

10.40 – 12.20 Államai vállalat helyzete a kommunikációban

 •  Állami Autópályakezelőből (ÁAK) Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-vé (NÚSZ) válás: több ezer fős szervezet drasztikus létszámcsökkenése – új vállalat a régi alapokon
 • nincs mindenki a központban – a több telephelyes működés kommunikációs kihívásai
 • belső kommunikáció a vállalati kultúra építésének szolgálatában
 • a social media platformok adta lehetőségek kihasználása
 • ha nincs elég hír, akkor miről kommunikálunk a kollégák felé?
Előadó: Török Szabolcs, kommunikációs vezető, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

12:20-13:20 Ebédszünet

„Együtt teremtünk értéket!”

13:20-14:30 HR-kommunikációs stratégia – avagy a HR az új marketing?

 • A vállalatok lényege az értékteremtés, amely hatékony együttműködést feltételez
 • Ehhez a legjobbakat kell megtalálnunk a piacon, és meg is kell tartanunk őket
 • Ez azonban nem megy úgy, ahogyan eddig: új körülmények új megközelítéseket igényelnek
 • A HR így válik üzletileg kritikus tényezővé, a megkülönböztetés elemévé
 • Vagyis a HR lehet az új marketing

Előadó: Mezriczky László, ügyvezető, Ispiro Consulting

14:30-15:00 Kávészünet

Középvezető, mint belső kommunikátor

15:00-16:20 Hol akad el és torzul az információ?

 • Milyen kihívásokat rejt a belső kommunikáció egy termelő nagyvállalatnál?
 • Mi az oka annak, hogy megreked az információ bizonyos szinteken: nem jut tovább vagy nem a megfelelő módon?
 • Mit és mennyit adnak tovább a beosztottjaiknak a középvezetők?
 • Mennyire torzul az információ? (átadják-e és ugyanazt mondja-e, testbeszéd)
 • Milyen kommunikációs csatornákkal/eszközökkel növelhető a belső kommunikáció hatékonysága?
 • Hogyan növelhető a vezetők információellátottsága és fejleszthetők az információátadáshoz szükséges képességeik?
 • Miként növelhető a középvezetők motivációja, hogy továbbadják az információt a dolgozók felé?
 • Miért szükséges, hogy a vezető úgy informálja a beosztottját, hogy a dolgozó ne csak felületesen (bizonyos szinten) tudja, hogy „mit miért csinál”?

Előadó: Dr. Németh Tamás PhD, főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem

16:20 A szeminárium zárása

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. szeptember 12. 9:00
Rendezvény vége: 2017. szeptember 13. 17:00
Részvételi díj 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. július 28.
Helyszín K+K Hotel Opera
We are no longer accepting registration for this event

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 249,000.00
2 236,550.00
3 226,550.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.