IIR Magyarország

Flottamenedzsment    Felhő    Onboarding   AgiconCamp 2017   Renewable energy

 
 

.

IT ismereteken túl: egy sikeres IT (projekt)vezető management eszköztára.

Bevezető

Abban a szakmában, ahol a legfőbb érték az emberek fejében van, ott az emberekhez való viszonyulásésa velük valóbánásmóda siker kulcsa, legyünk bármelyik oldalán is egy projektnek. Fontosnak tartjuk hogy a projektmenedzserek ne úgy tekintsenek a projektekre, hogy győzni akarnak, hanem az tekintsék sikernek, ha mindenki nyer. A beszállító oldalán elvileg természetes, hogy a siker azt jelenti, hogy az ügyfél elégedett, bár sokszor ez is elhomályosul a "legyen a projekt nyereséges" cél mögött, ugyanakkor a megrendelői oldalon is épp ennyire fontos, hogy a közös győzelem jelentse a sikert.

A projekt egyes fázisai során számtalan buktatóval találkozunk, amik próbára teszik a projektmenedzsereket. A tréning során az egyes projekt fázisok kihívásait, kockázatait vesszük sorra az ajánlati fázistól kezdve egészen projekt lezárásáig/ értékeléséig, és ezekre hathatós megoldásokat kínálunk. Hogy hogyan hozhatjuk létre a megfelelő bizalmi légkört és hogyan tudjuk ezt megtartani? Mondhatjuk-e valamire, hogy nem tudom? Hogyan ismerjük fel és hangosítsuk ki a kritikus problémákat a projekt során? Hogyan készüljünk fel a negatív érzelmekre és hogyan kezeljük őket? Hogyan előzzük meg vagy ha már kialakult, hogyan kezeljük a konfliktusokat?

Valljuk, hogy a projektek sikere nagyrésztattól függ, hogy a projektmenedzser képes-e valóban vezető kéntműködni, azaz

 • kialakítani és megtartani a működéshez szükséges bizalmi szintet
 • a projekttagok motiváltsági fokának és képességének megfelelően kiosztani a feladatokat ,
 • világosan kommunikálni, és konstruktív, előremutató visszajelzéseket adni másoknak,
 • elkötelezetté tenni a projekttagokat , és fenntartani a motivációjukat.

A tréning során a következő projektvezetői szerepek kerülnek áttekintésre:

 • A projektvezető, mint stratéga
 • A projektvezető, mint motivátor
 • A projektvezető, mint coach
 • A projektvezető, mint delegátor
 • A projektvezető, mint mediátor
 • A projektvezető, mint problémamegoldó

Előadók

Erb Ferenc,

business coach, projekt vezető, java architect,

Venustus Pro Képző és Tanácsadó Kft.

1970-ben született Budapesten. 1994-ben szerzett programozó matematikus diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a természettudományi karon.

A diploma megszerzése alatt és utána is folyamatosan banki és biztosítós területen dolgozott. Számos Integrált Banki rendszer bevezetési projektben vett részt hazai közép- és nagybankoknál.

Vezetőként üzemeltetésben és fejlesztésben egyaránt részt vett a magyarországi hitelinformációs rendszer ( BAR / KHR ) kialakításában, üzembe helyezésében és bevezetésében. Támogatta több hazai pénzintézetnél a központi hitelinformációs rendszer informatikai integrációját és üzleti bevezetését.

Közel egy évtizeden keresztül a pénzügyi szektor több szereplőjénél részt vett a rendszert érintő törvényi változások informatikai és banküzemi követésében.

2013/2014-ben az ELTE Coach-üzleti edző szakirányú továbbképzésén szerezte Business Coach diplomáját, azóta it coachként is dolgozik. Missziója az IT szektorban tevékenykedő munkatársak és az azokkal együttműködő üzleti szereplők informatikával is összekeveredő problémáinak komplex kezelése.

Specifikálási, tervezési és fejlesztési módszertanokat dolgozott ki tervezők, fejlesztők és projektvezetők számára az üzleti igények és realitások keretrendszer alapú agilis módszertanok szerinti informatikai értelmezésére és megvalósítására.

Kósa Gabriella, business és life coach, tréner, senior SAP tanácsadó, Reconnect Coaching

1976-ban született Szekszárdon. 1997-ben szerzett közgazdász diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, pénzügy szakirányon.

A diploma megszerzését követően banki területen kezdett dolgozni, majd az SAP vállaltirányítási rendszer tanácsadójaként számos software bevezetési projektben vett részt hazai közép- és nagyvállatoknál ill. multinacionális cégeknél. Több évet élt és dolgozott külföldön, számos nemzetközi projekteken vett részt Európaszerte, valamint Japánban.

2013/2014-ben az ELTE Coach-üzleti edző szakirányú továbbképzésén szerezte Business Coach diplomáját, azóta trénerként, business és projekt coachként is dolgozik. Missziója az IT szektorban kiemelt veszélyforrás, a kiégés megelőzése és kezelése a kommunikáció javítása révén, a konfliktus és stressz kezelés támogatásával.

Komplex tréningeket dolgozott ki speciálisan SAP tanácsadók és projektvezetők számára, melynek fókuszában az erőszakmentes kommunikáció, WLB(Work Life Balance) érzelmi intelligencia-fejlesztés, stresszkezelés, konfliktuskezelés a motiváció fenntartása és a csapatépítés áll. IT cégeknél támogatja a szervezeti stratégia kialakítását, amiben a 2014-ben végzett moderációs tréningen szerzett ismereteit kamatoztatja.

 

Program

“Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen.” Albert Einstein

Abban a szakmában, ahol a legfőbb érték az emberek fejében van, ott az emberekhez való viszonyulásésa velük valóbánásmóda siker kulcsa, legyünk bármelyik oldalán is egy projektnek. Fontosnak tartjuk hogy a projektmenedzserek ne úgy tekintsenek a projektekre, hogy győzni akarnak, hanem az tekintsék sikernek, ha mindenki nyer. A beszállító oldalán elvileg természetes, hogy a siker azt jelenti, hogy az ügyfél elégedett, bár sokszor ez is elhomályosul a "legyen a projekt nyereséges" cél mögött, ugyanakkor a megrendelői oldalon is épp ennyire fontos, hogy a közös győzelem jelentse a sikert.

A projekt egyes fázisai során számtalan buktatóval találkozunk, amik próbára teszik a projektmenedzsereket. A tréning során az egyes projekt fázisok kihívásait, kockázatait vesszük sorra az ajánlati fázistól kezdve egészen projekt lezárásáig/ értékeléséig, és ezekre hathatós megoldásokat kínálunk. Hogy hogyan hozhatjuk létre a megfelelő bizalmi légkört és hogyan tudjuk ezt megtartani? Mondhatjuk-e valamire, hogy nem tudom? Hogyan ismerjük fel és hangosítsuk ki a kritikus problémákat a projekt során? Hogyan készüljünk fel a negatív érzelmekre és hogyan kezeljük őket? Hogyan előzzük meg vagy ha már kialakult, hogyan kezeljük a konfliktusokat?

Működhet-e eredményesen a projektmenedzsment anélkül, hogy a projektmenedzserek vezetőként viselkedjenek? Elméletben nem, gyakorlatban azonban inkább menedzseri, mint vezetői működésmódot tapasztalunk. Míg a menedzser tervez, szervez, irányít, addig a vezető irányt mutat; ismeri a projekttagok képességeit, határait, és ennek megfelelően osztja ki a feladatokat; motivál és fejleszt. A vezető az aki felmászik a fa tetejére és megnézi, hogy jó irányban haladunk-e nagy erővel a dzsungelben.

Valljuk, hogy a projektek sikere nagyr é szt att ó l f ü gg, hogy a projektmenedzser k é pes-e val ó ban vezet ő k é nt m ű k ö dni, azaz

 • kialakítani és megtartani a működéshez szükséges bizalmi szintet
 • a projekttagok motiváltsági fokának és képességének megfelelően kiosztani a feladatokat,
 • világosan kommunikálni , és konstruktív, előremutató visszajelzéseket adni másoknak,
 • elkötelezetté tenni a projekttagokat , és fenntartani a motivációjukat.

A tréning témakörei:

Ajánlati fázis:

 • Win&Win?
 • Tisztázzuk: Mi a cél? Mi a feladat? Mik a hátrányok? Vannak-e buktatók?
 • Mi standard és mi nem az?
 • A beszerzési osztály "megregulázása"
 • Kulcsemberek bevonása

Szerződéskötés:

 • Eltérünk-e az ajánlattól?
 • Kerülnek-e bele új dolgok?

Kick off:

 • Megismerkedés
 • Megszületik-e a közös cél?
 • A felső vezetés mögé áll-e a projektnek?

Igényfelmérés:

 • Közös nyelv - vizualizáció
 • Elbeszélünk egymás mellett
 • Lehetőségek megismertetése
 • Hagyhatunk-e nyitva kérdéseket?

Koncepció tervezés:

 • Az ügyfél bevonása
 • Türelmetlenség, időhiány, ügyfél igények lesöprése
 • Minden kérdés fontos! attitűd megtartása
 • Bizalom fenntartása

Megvalósítás:

 • Ügyfelet a tanácsadó képviseli a programozóval szemben
 • Milyen nyelven ért egy programozó?
 • Hogy lehet átvinni a programozókon az ügyfél igényeket?
 • Folyamatos szállítás
 • Üzemeltetési részleg bevonása

Tesztelés/Próbaüzem:

 • Valós folyamatokat tesztelünk?
 • Kockázatok minimalizálása
 • Hogy lehet egymást segíteni?
 • A félelmek racionalizálása - Hibalisták kezelése
 • A hozzáállás is vizsgázik: elhiszi-e az ügyfél, hogy jól fog supportálni a beszállító

Go live support:

 • A fokozott "törődés" időszaka
 • Lehet-e/Érdemes-e hazudnia problémákról/ a javításokról?
 • Hibalisták kezelése

A projekt értékelése

 • A siker megünneplése
 • Tanulságok levonása

A tréning során áttekintjük a következő projektvezetői szerepeket:

A projektvezető , mint stratéga

 • Világos víziók és célok felmutatása
 • Projektcélok és egyéni célok összehangolása

A projektvezető , mint motivátor

 • Motiváció az elméletben és a gyakorlatban
 • Számonkérés, feladatok nyomon követése a kreativitás kiölése nélkül: vékony jég
 • Konstruktív visszajelzés adása
 • Nem szakmai alapokon meghozott döntések elfogadtatása, a motiváció fenntartása

A projektvezető , mint coach

 • Az értő figyelem alkalmazása mások jobb megértése érdekében
 • Kérdezéstechnika mások fejlesztésében
 • Projektértékelés coaching szemléletben

A projektvezető , mint delegátor

 • A helyzetfüggő vezetés modellje

A projektvezető, mint mediátor

 • A csoportfejlődés fázisai
 • Csoporton belüli konfliktusok kezelése
 • Az ügyfél oldal kezelése, megértése, kiszolgálása
 • A tanácsadói és ügyfél oldal közötti kommunikáció összehangolása

A projektvezető , mint problémamegoldó

 • Agilis módszertan a projektvezetésben
 • Moderációs technikák a kreativitás felélesztésében
 • Öt kalap módszer

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. október 30. 9:00
Rendezvény vége: 2017. október 31. 17:00
Részvételi díj 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. szeptember 15.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 249,000.00
2 236,550.00
3 226,550.00
IIR Magyarország Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00206-2012
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

 

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.