IIR Magyarország

IT vezető    Onboarding    Certified Excel Macro   AgiconCamp 2017   Certified Energy Trader

 
 

.

Komplex jogviszonyok az ellátási láncban

Bevezető

Jogi kérdések az ellátási lánc mentén létrejött jogviszonyokban

 

Beszerzés szerződésjog haladóknak: lássa át a teljes jogi folyamatot az ellátási láncban!

A VMI és az ellátási láncon belül kiemelt szerepet tölt be a konszignáció.

Az ellátási lánc egységes egészként jelenik meg és biztosítja az áruk teljes áramlását beszállítótól a végső fogyasztóig.

A konszignáció alapesetben kettő vagy három-szereplős ügylet. Természetesen ennél bonyolultabb akár négy, öt-szereplős ügyletek is elképzelhetők. Ebből fakadnak a jogelméleti és a konkrét gyakorlati problémák. Ezeket kell szerződéses jogviszonyban jól szabályozni.

A szeminárium sorra veszi, hogy milyen típusú jogviszonyok jöhetnek létre.

 • A bizományi szerződés
 • Adásvételi szerződés
 • A fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele
 • Bérleti szerződés
 • A letét

A komplex jogviszony alanyai és az ezekből következő problémák:

 • Hány szereplős az ügylet?
 • Az egyes szereplőknek melyek az alapvető jogai és kötelezettségei?
 • Az egyes szerződéseknek mi a célja?
 • Milyen kötelezettségek kerülnek meghatározásra annak érdekében, hogy a bizalmi jogviszony konkrét kötelmekben jelenjen meg?
 • Mit tekinthetünk az alap jogviszonynak?
 • Mennyiben atipikus a létrejövő szerződés?
 • A tulajdonjog, a kárveszélyviselés mikor száll át, a költségek viselése hogyan áll?
 • Mikor megy teljesedésbe az ügylet?

Tréner

Dr. Fülöp László

ügyvéd (külkereskedelmi és gazdasági szakjogász)

Fülöp és Társa Ügyvédi Iroda

Pályája kezdetén a GANZ Villamossági Műveknél, a VOLÁN TEFU-nál, majd az ORION Rádió- és Villamossági Vállalatnál dolgozott jogi előadói, osztályvezető, csoportvezetői és vezető jogtanácsosi munkakörben. Ezt követően a Szerszámgépipari Műveknél vezető jogtanácsos, majd jogi igazgató lett. 1991-től pedig a jogelőd Fülöp és Társai Ügyvédi Iroda vezetője. Szakmai tevékenysége kiterjed a társasági jog, munkajog iparjogvédelem területén kívül a klasszikus polgári jog minden lényeges területére. Oktatási tevékenységet folytat a következő képzéseknél: Oxford Brookes University DMS és CMS képzés, Budapesti Műszaki Főiskola - kereskedelmi üzleti jog fogyasztóvédelem, Népszabadság-Ringier Oktatási Központ - sajtó- és reklámjog.

Program

Definíció

Gazdasági tevékenységek vertikálisan összekapcsolódó, vállalati határokon átívelő, adott fogyasztói igény kielégítését célzó sorozata”

(Chikán Attila)

A képzés tartalma:

A VMI és az ellátási láncon belül kiemelt, ha úgy tetszik központi szerepet tölt be a konszignáció.

Az ellátási lánc egységes egészként jelenik meg és biztosítja az áruk teljes áramlását beszállítótól a végső fogyasztóig.

Az ellátási lánc tagjai között közös információs rendszer ugyancsak elengedhetetlenül szükséges, különösen a szerződések létre hozása és teljesedésbe menetele, tehát a tervezési és ellenőrzési folyamatok kivitelezése során.

A konszignáció egyfajta infrastrukturális integrációként is felfogható.

Ebben a szakaszban már magas szintű a bizalom és együttműködés, melyet természetesen szerződéses jogosultságokkal és kötelezettségekkel kell kitölteni.

Kérdés, hogy ki az, aki menedzseli a készleteket?

Nem utolsó sorban pénzügyi és számviteli szempontból hogyan alakul a tulajdonlás és ezen belül is a tulajdon jogi fogalmának négy eleme.

 • a birtoklás,
 • a használat,
 • a hasznok szedésének
 • és a rendelkezésnek konkrét gyakorlati megvalósítása.

A konszignáció, a konszignációs raktár, közgazdasági, piaci- üzleti megközelítésben valamely piac közvetlen folyamatos kiszolgálása érdekében bizományosi szerződés alapján létesített raktárt.

A raktárkészlet egészen az értékesítésig a megbízó tulajdonában marad.

Ebből a fogalom-meghatározásból vezetődik le a konszignációs szerződésnek jogdogmatikai megközelítése.

A konszignáció alapesetben kettő vagy három-szereplős ügylet.

 • Két-szereplős ügyletről akkor beszélünk, ha van egy megbízó és van egy bizományos.
 • Három-szereplős ügyletről akkor beszélhetünk, ha megjelenik ebben a jogi láncolatban a vevő is.

Természetesen ennél bonyolultabb akár négy, öt-szereplős ügyletek is elképzelhetők. Ebből fakadnak a jogelméleti és a konkrét gyakorlati problémák. Ezeket kell szerződéses jogviszonyban jól szabályozni.

Vegyük sorra, hogy milyen típusú jogviszonyok jöhetnek létre.

A bizományi szerződés

Bizományi szerződés alapján a bizományos a megbízó javára saját nevében ingó dologra adásvételi szerződést köt, a megbízó pedig ezért díjat fizet.

A bizományi szerződés alapján kötött adásvételi szerződés a bizományossal szerződő féllel szemben a bizományost jogosítja és kötelezi.

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés alapján az eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Az eladó a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntarthatja.

Az adásvételnek vannak különös nemei:

 • Elővásárlási jog
 • Visszavásárlási jog
 • Vételi és eladási jog
 • Részletvétel
 • Megtekintésre vétel
 • Próbára vétel

A fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele

Ha az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására vállal kötelezettséget, és a felek rögzítik annak a mennyiségi eltérésnek a mértékét, amennyivel az eladó a szerződésben kikötött mennyiségnél többet vagy kevesebbet szolgáltathat, a vevő a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni.

Bérleti szerződés

Bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére, és bérleti díj fizetésére köteles.

A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt szerződés szerint használatra alkalmas és megfelel a szerződés előírásainak.

A letét

Letéti szerződés alapján a letéteményes a szerződésben meghatározott ingó dolog megőrzésére és annak a szerződés megszűnésekor történő visszaadására a letevő díj fizetésére köteles.

A letéteményes köteles a letett dolgot saját vagyonától és más letevő által letett dologtól elkülönítve őrizni és nyilvántartani.

A komplex jogviszony alanyai és az ezekből következő problémák:

 • Hány szereplős az ügylet?
 • Az egyes szereplőknek melyek az alapvető jogai és kötelezettségei?
 • Az egyes szerződéseknek mi a célja?
 • Milyen kötelezettségek kerülnek meghatározásra annak érdekében, hogy a bizalmi jogviszony konkrét kötelmekben jelenjen meg?
 • Mit tekinthetünk az alap jogviszonynak?
 • Mennyiben atipikus a létrejövő szerződés?
 • A tulajdonjog, a kárveszélyviselés mikor száll át, a költségek viselése hogyan áll?
 • Mikor megy teljesedésbe az ügylet?

 

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. szeptember 19. 9:00
Rendezvény vége: 2017. szeptember 20. 17:00
Rendezvény ára 249.000 HUF+ÁFA
Kedvezményes ár 219.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. augusztus 4.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 249,000.00
2 236,550.00
3 226,550.00
IIR Magyarország Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00206-2012
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

 

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.