IIR Magyarország

Flottamenedzsment    Felhő    Onboarding   Test team leader   Renewable energy

 
 

.

Határokon átnyúló vállalatok kihívásai

Bevezető

Globalizálódó világunkban egyre több vállalatot érintenek azok a kérdések, amelyek nem egy bizonyos ország specifikusságai, hiszen adott vállalat működése több országot, vagy akár kontinenst is felölel.

Egyre nagyobb a multinacionális vállalatok piaci részesedése, akár külföldi anyavállalat magyarországi leányvállalatait, akár magyarországi anyavállalat külföldi leányvállalatait tekintjük.

A mátrixszservezetek, SSC-k, Delivery Centerek jelentős szerepet játszanak a globális működés során, ezen szervezeti struktúrák is megjelennek a piacon a költséghatékonysági megfontolások miatt, melyek fókuszában a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés és profitnövelés állnak.

De vajon hogyan lehet összehangolni azoknak az országoknak jogi, HR, TB, Adózási, stratégiai és folyamatmenedzsment célkitűzéseit és elvárásait, amelyek az egyes határokon átnyúló vállalatok részét képezik?

Többek között ezeket a megváltozott környezeti és gazdasági viszonyokat veszi sorra rendezvényünk vállalati ESETTANULMÁNYOK hatósági, hivatali, szolgáltatói előadások által választ keresve a felvetett kérdésekre.

A rendezvény főbb témái:

 • Mátrixszervezet – virtuális szervezetek: feladatmegosztás, feladatkörök meghatározása – riportolás
 • SSC-k létjogosultsága jelen gazdasági környezetben
 • Adatfeldolgozás, adatkezelés, adattovábbítás: cégcsoporton belüli információtovábbítás, szervezeti egységek közötti adattovábbítás
 • Felhasználási és szerzői jogok, védett információk a globális működés kapcsán – Licenszek és a szellemi alkotások jogszerű használata/biztosítása
 • Felhőalapú szolgáltatás nyújtása az SSC ügyfeleinek
 • Munkajog, adó és javadalmazás: Munkajog, Adózási, TB kérdések - Kirendelési szerződések: Európán belül – Európán kívül
 • Global Services, Integrated Delivery Models: Delivery Centerek üzleti létjogosultsága
 • Javadalmi kérdések határon innen és határon túl

Kinek ajánljuk?

Rendezvényünket ajánljuk nagyvállalatok, a vállalati és a közszféra

 • ügyvezetőinek, cégvezetőinek,
 • stratégiai, üzleti- és szervezetfejlesztési igazgatóinak, osztályvezetőinek
 • minőségügyi, informatikai, logisztikai, vevői folyamatokkal és vállalati folyamatrendszerekkel foglalkozó vezetőinek
 • üzleti folyamatokban, folyamat-benchmarkingban érintett szakembereknek
 • HR vezetőinek, HR szakértőinek,
 • Közép- és felső vezetőinek, menedzsereinek,
 • jogtanácsosainak, jogi vezetőinek
 • Compliance vezetőinek,
 • munkajogért,
 • adatvédelemért, adatbiztonságért felelős vezetőinek

valamint folyamat-menedzsmenttel, informatikai szolgáltatásokkal, szervezetfejlesztéssel, HR és jogi tanácsadással foglalkozó szolgáltatócégek képviselőinek.

Előadók

Rendezvényünk eddigi előadói:

 • Balassa Beatrix, Vezetői tanácsadó
 • Forgács Judit, Ügyvezető, fOrgXpert International
 • dr. Koczka Erika, Ügyvéd, Dr. Koczka Erika Ügyvédi Iroda
 • dr. Majsa Ágnes, Adatvédelmi szakértő Audit- és Információszabadság Főosztály Audit Osztály, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Nagy István Ottó, Ügyvezető igazgató, CMCS Kft.
 • dr. Polefkó Patrik, Adatvédelmi és infokommunikációs szakértő, Raiffeisen Bank Zrt.
 • Rácz László, Ügyvezető igazgató, IVM-Bridge Tanácsadó Kft.
 • Dr. Szeremley Réka Erzsébet, Jogász, IBM Magyarország Kft.

1.nap

8:30 Regisztráció

8:50 Megnyitó az IIR részéről

Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés, profitnövelés

9:00-10:00 Mátrixszervezet – virtuális szervezetek folyamatmenedzsment oldalról

 • Miként válasszunk a cég üzleti modelljéhez illeszkedő vállalati struktúrát?
 • Hogyan hangolja össze a vállalat a lokális és globális érdekeket?
 • Milyen mértékben egységesítsük vagy diverzifikáljuk a folyamatokat? Kell-e mátrixban működni?
 • Melyek a mátrixszervezet működésében rejlő kihívások?
 • Mennyire kivitelezhető úgy a „mátrix,” hogy az a folyamatok hatékonyságát és a (lokális) szakmai elvárásokat is biztosítsa?
 • Hogy kell(ene) működtetni egy mátrix-szervezetet?

Előadó: Nagy István Ottó, Ügyvezető igazgató, CMCS Kft.

10:00-10:30 Kávészünet

10:30-11:30 Feladatmegosztás, feladatkörök meghatározása – Riportolás szervezeten belül

 • Kinek ki a főnöke amennyiben mátrixszervezet része is a munkavállaló?
 • Ki hol végez munkát?
 • Ki az, aki a valóságban utasítást ad? A CEO-val való együttműködés kérdése
 • Nézi-e ezt valaki?
 • Hogyan harmonizálják az egyes folyamatokat az egyes szervezeti egységek?
 • Mi a teendő akkor,
  • ha a helyi vállalat elvárásai nem állnak összhangban a globális elvárásokkal?
  • ha a csoportszintű elvárás szembe megy a hazai joggal?
 • Melyik az elsődleges ebben az esetben?
 • Melyik elvárásnak kell előbb megfelelni budget felosztása, feladatpriorizálás esetén?
 • Milyen megoldások vannak az anyavállalat felé történő riportolás kapcsán, amennyiben a vezérigazgatónak, és az operatív résznek is szükséges egyaránt jelenteni?
 • Milyen megfontolás van amögött, hogy az egyes feladatok ország szerint úgy vannak „leosztva”, megosztva ahogy?

Előadói felkérés folyamatban

11:30-12:30 Egy vállalati integrációs projekt bemutatása

 • Miért fontos a stratégia?
 • A folyamatok és a szervezet összehangolása
 • Belső szabályozás
 • Szervezeti kultúrák harmonizálása
 • A munkatársak felkészítése az integrált működtetésre

Előadó: Rácz László, Ügyvezető igazgató, IVM-Bridge Tanácsadó Kft.

12:30-13:30 Ebédszünet

13:30-14:45 SSC-k helye és szerepe jelen gazdasági környezetben

 • Mi a célja a vállalatnak az SSC-k létrehozásával?
 • Típusaik (near-shore, offshore, szolgáltatások csak vállalatcsoporton belül vagy külső, harmadik feleknek is stb.)
 • Miért támogatja a kormányzat is ezek létrejöttét?
 • Hogyan lehet egy SSC-t létrehozni? Milyen módon lehet kiépíteni? (emberek, processzek, technológiák)
 • Melyek a buktatói, a szervezet egészének előnyei és milyen módon történik a működtetése?
 • Hogyan tudnak „kitűnni” az SSC-k jelen gazdasági környezetben?
 • Milyen módon épül be a folyamatba, és kerül ellenőrzésre SSC-k esetén az egyes országok szabályainak történő megfelelés biztosítása?

Előadó: Forgács Judit, Ügyvezető, fOrgXpert International

Adatvédelmi kérdések a határokon átnyúló vállalatok tevékenysége kapcsán

14:45-15:45 Adatfeldolgozás, adatkezelés, adattovábbítás

 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó elhatárolása
 • Az adatfeldolgozásra irányuló szerződés tartalmi és formai elvárásai
 • A harmadik országba történő adattovábbítás rendszerének bemutatása
 • A harmadik országba történő adattovábbítás eszközei (pl.: SCC, BCR, Privacy Shield)
 • A harmadik országba történő adattovábbítás és az USA (Safe Harbor, Privacy Shield)
 • A kötelező szervezeti szabályozás (BCR) az EU-ban és Magyarországon

Előadó: dr. Majsa Ágnes, Adatvédelmi szakértő Audit- és Információszabadság Főosztály Audit Osztály, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

15:45-16:00 Kávészünet

16:00-17:00 Cégcsoporton belüli, szervezeti egységek közötti adattovábbítás - adatfeldolgozás, adatkezelés, adattovábbítás a gyakorlatban

 • Cégcsoport és ügyfél információk védelmének módjai, eszközei
 • Hogyan és hol vannak leszabályozva a titoktartási kérdések szervezeten, vállalatcsoporton belül, ügyfélszerződésben?
 • Cégcsoportszintű adatkezelési, titoktartási megállapodások
 • Hatósági megkeresések esetén kinek és milyen célból adhatóak ki adatok/ milyen esetben kötelező kiadni?
  • Milyen adatszolgáltatás tagadható meg rendőrség, bírósági vagy más hatósági megkeresés esetén?
  • Nemzetbiztonsági megkeresések
 • A bizalmas információk technikai védelme – Adat/információbiztonság

Előadó: dr. Polefkó Patrik, Adatvédelmi és infokommunikációs szakértő, Raiffeisen Bank Zrt.

17:00 A rendezvény első napjának zárása

2.nap

8:30 Regisztráció

8:50 Megnyitó az IIR részéről

9:00-10:15 Felhasználási és szerzői jogok, védett információk a globális működés kapcsán – Licenszek és a szellemi alkotások jogszerű használata/biztosítása

 • "Határtalan" felhő, egységes és rugalmas szolgáltatások
 • "Határtalan" felhő- információbiztonság- kételyek és válaszok
 • Mobil eszköz menedzsment több országra felhőből
 • Vállalatcsoportszintű licencelés és audit egy szoftverház példáján keresztül
 • Vállalatcsoport szintû licenckezelés és szoftver licenc szerzõdések egy szoftverház példáján keresztül
 • Nagyvállalati licencek elõnyei
 • Mennyiségi licencek
 • Rugalmas, igényekhez igazodó, kapacitás függõ szoftver és hardver használat és díjkonstrukciók
 • Licenc audit  
 • Hogyan oldható meg harmadik fél részére a hozzáférés? Speciális licencek (outsourcing licenc)
 • Hogyan történik a maintenance/support?
 • Külsõ félnek történõ szolgáltatás esetén szellemi alkotásokra vonatkozó szerzõdéses rendelkezések.
 • Jogszavatossági vállalások és Indemnification
 • Kié a fejlesztett/tovább fejlesztett szoftver? (vállalati szabályozás, ügyfél szerződések jelentõsége)
 • Mi a teendõ, ha párhuzamosan fejleszt két leányvállalat, vagy közösen fejlesztenek?
 • Csoporttagok közti megállapodások
 • Cégcsoportszintű word-wide projektek
 • Védjegy, logo használat engedélyezés egyes kérdései

Előadók:

dr. Koczka Erika, Ügyvéd, Dr. Koczka Erika Ügyvédi Iroda

Dr. Szeremley Réka Erzsébet, Jogász , IBM Magyarország Kft.

10:15-10:45 Kávészünet

Munkajog, adó és javadalmazás

10:45-11:45 Munkajog határokon átnyúló vállalatok esetén - Cégformákra tekintet nélkül

 • Hol és hogyan van leszabályozva a munkaszerződésben:
 • a mátrixszervezetben tevékenykedő dolgozók munkaszerződésének sajátosságai,
 • kirendelések kapcsán a munkavállalók felelősségi és feladatköre?
 • Melyik jogrend vonatkozik a munkavállalóra, munkaszrződésekre?
 • Melyik ország munkajogi szabályai vonatkoznak kirendelés esetében a munkavállalóra?
 • Milyen munkajogi előírások vonatkoznak a menedzserszerződésekre?
 • Milyen kétoldalú megállapodást hozhat létre az anyavállalat és leányvállalatnak nyújtott menedzsment szolgáltatásokra egymás között?
 • Mi a különbség, szerződéses és gazdasági munkáltató között? OECD előírások
 • Nemzetközi munkaerő-kölcsönzés kérdései
 • Milyen reputációs kockázatot jelenthet a vállalat számára
 • a szabályoknak való nem megfelelés
 • ha egy alvállalkozója nem tartja be a szabályokat? minimálbérre jelenti csak be a dolgozóit?

Előadói felkérés folyamatban

11:45-12:45 Adózási, TB kérdések - Kirendelési szerződések: Európán belül – Európán kívül

 • Milyen adózási, TB adózási és munkavédelmi kérdések merülhetnek fel kirendelések esetében:
  • ha a cég küld külföldre munkavállalót,
  • ha külföldről érkezik a munkavállaló, de Európából
  • ha külföldről érkezik a munkavállaló, de harmadik országból?
 • Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás és járulékfizetés
 • Hogyan kell számolni a munkanapokat?
 • Hány napot dolgozhat külföldön? Adójogi megfontolások
 • Külföldre történő szolgáltatásnyújtás adókérdései. On-line szolgáltatások adózása
 • Milyen tevékenységhez szükséges engedély vagy bejelentés, ha azt más országban nyújtja valamely cég? szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága illetve az ezzel kapcsolatos kérdések, különösen on-line szolgáltatások esetén

Előadói felkérés folyamatban

12:45-13:45 Ebédszünet

13:45-15:00 Global Services, Integrated Delivery Models: Delivery Centerek üzleti létjogosultsága

 • Globalizáció és jelenlegi trendek
 • Technológiai fejlődés és a IV. ipari forradalom hatása a szolgáltatásokra
 • Támogató tevékenységek szolgáltatási modelljei
 • Milyen előnyökkel jár a Delivery Centerek működtetése?
 • Delivery centerek, profit centerek működés-strukturális szervezetek
 • World-wide munkaerő-gazdálkodás, határokon átnyúló szolgáltatások
 • Közeli országok, távoli országok, nyelvtudás, kultúra
 • Hova érdemes Delivery Centerek telepíteni?
 • Hogyan lehet a cégcsoport másik tagjának a referenciáit az adott tenderben felhasználni?
 • A Delivery Center-ek következő szintje, jövőbeni kilátások

Előadó: Balassa Beatrix, Vezetői tanácsadó

15:00-15:30 Kávészünet

15:30-17:00 Javadalmi kérdések határon innen és határon túl

 • Milyen különbözőségek lehetnek az egyes országok javadalmazásában? (cégautó, étkezési jegyek) Mi az oka a különbségnek?
 • Melyek azok a cafeteria juttatások, amelyeket globálisan, globális megállapodások alapján szereznek be gazdaságossági szempontból?
 • Hogyan menedzselhető a javadalmazás a mátrix szervezetben? Javadalmazási menedzsment és a Compenzációs szakértő szerepe
 • Milyen összefüggésben van a munkahelyi elégedettség és a munkahelyi javadalmazás, munkahelyi környezet között?
 • Mekkora különbségek vannak az egyes országok között?
 • Miként lehet a csapatszellemet erősíteni egy virtuális csapat esetén?

Előadó: Forgács Judit, Ügyvezető, fOrgXpert International

17:00 A rendezvény zárása

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. október 10. 9:00
Rendezvény vége: 2017. október 11. 17:00
Részvételi díj 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. június 2.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 249,000.00
2 236,550.00
3 226,550.00
IIR Magyarország Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00206-2012
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

 

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.