IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

Corporate Finance Manager Course

Bevezető

Vállalati pénzügyesként nem csak specializálódva, a pénzügy egyes részterületét - szakterületét szükséges ismerni, hanem teljes rálátással kell rendelkezni a vállalaton belüli pénzügyi tevékenységekre, amelyek részét képezik a pénzügyesek feladatkörének és elengedhetetlen, hogy mindezekkel az ismeretekkel, tudással rendelkezzenek napi munkavégzésük során.

Rendezvényünk szakmailag átfogó képet ad a vállalatok pénzügyi folyamatairól, így többek között a Treasury, a Cash Flow, a Cash Management, a likviditáskezelés – likviditásmenedzsment, követelés, - kintlévőség-kezelés és a kockázatkezelés területeiről valamint választ ad a jogszabályi, számviteli és adózással kapcsolatos kérdésekre.

Mindezen pénzügyi részterületek egymással szorosan összefüggő tevékenységet végeznek, ezért fontos, hogy minden pénzügyes munkatárs átlássa a folyamat egészét, így kellő szakmai tudással rendelkezzen saját feladatai leghatékonyabb elvégzése érdekében.

Főbb témakörök

A rendezvény főbb témái:

 • Likviditásmenedzsment – likviditáskezelés a vállalati működésben
 • Napi Cash Flow és Cash Flow Controlling
 • Cash Management: hazai és nemzetközi pénzforgalom
 • Finanszírozási lehetőségek, kintlévőségkezelés, követeléskezelés – követelés átadás
 • Kockázatkezelés: vevői és partner kockázatok, Treasury kockázatkezelési technikák
 • A kiszervezett tevékenységek – SSC-k specifikációi
 • A pénzügy jogi, számviteli és adóügyi vonzatai

Szólni kíván

Rendezvényünk szólni kíván:

 • Pénzügyi, gazdasági szakembereknek,
 • Treasury munkatársaknak,
 • Controllereknek,
 • Követeleléskezelés területén tevékenykedő munkatársaknak,
 • Pénzügyi kockázatkezeléssel, befektetéssel, cash-menedzsmenttel foglalkozó szakembereihez
 • Pénzügyi elemzőihez
 • valamint mindazoknak, akik likviditásmenedzsmenttel, cash flow-val összefüggő tevékenységet végeznek, és teljes rálátással szeretnének rendelkezni a vállalaton belüli pénzügyi folyamatokra.

1. nap

8:30 Regisztráció

8:50 Az IIR köszöntője

Pénzügy területek összefüggése és összekapcsolódása

9:00-10:15 Pénzügy helye, szerepe a vállalati struktúrában

 • Hol helyezkedik el vállalati struktúrában a pénzügy?
 • Mik a vállalati pénzügy feladatai?
 • Milyen részterületek alkotják a pénzügyet?
 • Milyen alegységekből tevődnek össze az egyes területek? (Treasury: front office, Back office,mid office, Finanszírozás (Bankgaranciák, Hitelek, Fedezetkezelés, Finanszírozási – Projektfinanszírozási), Ügyviteli csoport)
 • Hogyan kapcsolódnak az egyes pénzügyi területek egymáshoz, illetve a gazdasági terület más osztályaihoz?

10:15-10:45 Kávészünet

Likviditásmenedzsment és likviditáskezelés

10:45-11:45 Finanszírozási lehetőségek a likviditás előmozdításáért

 • Melyek a likviditáskezelés problémái, lehetőségei?
 • Mi alapján történik a likviditás megtervezése? kiadás és bevétel oldalról - likviditástervezés
 • Milyen intercompany számlák vannak? (Cégcsoporton belüli utalások)
 • Mit jelent a finanszírozás szempontjából a Cash Pool?
 • Milyen típusú finanszírozás szükséges egy vállalat forgótőkéjét tekintve?
 • Mikor lehet egy vállalat alulfinanszírozott?
 • Hogyan menedzselje a forgókészleteit? – forgóeszköz megtérülési ciklus
 • Hogy fizetnek a szállítók? – forgási sebesség
 • Hogyan tárgyalják le a fizetési feltételeket? - Sales Finance
 • Adnak-e diszkontot?
 • Milyen faktoring program lehet aktuális?

Likviditás menedzsment és vállalati készpénzforgalom

11:45-14:45 Likviditáskezelés - Napi Cash Flow - Hazai pénzforgalom

Közben ebédszünet 12:45-13:45 között

 • Hogy lehet menedzselni a Cash-t? - kimenő-bejövő pénzforgalom
 • IG2 hatása a magyarországi pénzforgalomra
 • Milyen készpénzforgalommal rendelkezzen a cég?
 • Hogyan szervezze és bonyolítsa a készpénzforgalmat?
 • Milyen típusú banki számlákat lehet, kell megnyitni? Milyen feltételekkel?
 • Hogyan válasszon számlacsomagot, hogy ez költséghatékony legyen?
 • Milyen segedelmek léteznek, a jó számlacsomag kiválasztásához?
 • Milyen költségek vannak utalásnál, lekötésnél?
 • Mik a vállalati pénzügy feladatai az átutalások figyelése, nyomonkövetése, banki kommunikáció: bankkapcsolatok kezelése, banki kapcsolattartás, banki tender kiírása, kiértékelése esetén?
 • Mit érdemes tudni mindezekről pénzügyesként?
 • Milyen összefüggésben van a tranzakciós illeték a Cash Managementtel és ez miként hat az utalásokra és a bankingra?
 • Hogyan működnek a hazai és az egységes európai elszámolásforgalmi rendszerek?

Nemzetközi pénzforgalom

 • Milyen feltételeknek kell megfelelni nemzetközi pénzforgalom: SEPA bevezetésénél?
 • Milyen átalakításokat kell megtenni a vállalatirányítási és könyvelő rendszereknél, hogy eleget tegyenek a SEPA feltételeknek?
 • Miként hat a cég pénzforgalmára, ha bevezetik?
 • Milyen jövőbeni változások várhatóak a pénzforgalmat tekintve?
 • Hogyan kell számolni adott pénzmozgásnál a jelenértéket tekintve? - 4 órás utalásnál
 • Milyen kamatkondíciók vannak? Milyen a hitelminősítés, az országkockázat, ahol hitelt veszek fel? - jelentős kamatkitétel lehet
 • Milyen összetevői vannak a kamatnak?
 • Milyen értéknapokkal történnek különböző devizák esetében a pénzmozgások?
 • Mikor kell, indítsa, hogy adott napon megérkezzen különböző devizáknál? Mikre kell figyelni? - Sürgősen, nem sürgősen SEPA utalások, eltérő kondíciók, beadási határidők
 • Milyen igazolások kellenek az átutalásoknál: indításnál, érkezésnél?
 • Milyen rendszeren keresztül történnek ezek az utalások?

14:45-15:15 Cash Flow Controlling

 • Mi is az a Cash Flow?
 • A Cash Flow használhatósága: kinek mit mutat?
 • A Cash Flow részei, összeállítása a gyakorlat útvesztőiben.
 • Hogy nézzen ki egy Cash Flow riport - tartalmi és formai követelmények. Milyen gyakran kell készíteni?
 • Melyek a Cash Flow tervezés módszerei, praktikái, buktatói? Mikor melyik alkalmazandó?
 • Tervezhető-e a Cash Flow a gyakorlatban?
 • A pénzáramok rövid-, közép- és hosszú távú tervezésének lehetőségei és gyakorlati problémái.

15:15-15:30 Kávészünet

15:30-17:00 Gazdasági pénzügyi mutatók és azok elemzése – Mini workshop

 • Milyen elemzésekre alkalmas a Cash Flow kimutatás?
 • Melyek a Cash Flow Management mutatószámai és miként valósítható meg ennek kontrolálása?
 • Melyek a leggyakrabban használt és alkalmazott mutatók?
 • Milyen mutatók (vannak), amelyek mutatják a likviditást, vagy az eladósodási spirált?
 • Milyen összefüggések vannak az egyes mutatók között? Milyen mutatószámokat vesz figyelembe egy bank egy tárgyalás esetén? - Mi az, amit egy bank néz?
 • És példák sora a gyakorlatból…

17:00 A rendezvény első napjának zárása

2. nap

8:30 Regisztráció

9:00-10:30 Vállaltfinanszírozás, finanszírozási lehetőségek

 • Milyen finanszírozási struktúrák vannak?
 • Milyen legyen a finanszírozási háttér? – Tulajdonosi forrás, idegen forrás, hitel, kötvény kibocsátás
 • Milyen információk alapján lehet megtervezni a vállalat hitelszükségletét, vagy a forrásszükségletét? - ennek tervezése, rövid- hosszú távra, banktól, anyavállalattól
 • Honnan szerzi be a forrásokat, honnan juthat hozzá a finanszírozási összeghez a vállalat?
 • A finanszírozási folyamat szakaszai
 • Finanszírozási stratégiák
 • A vállalatok életciklusai a finanszírozás szempontjából
 • Hitelek
 • A finanszírozási források áraránya
 • A finanszírozás tervezésének fajtái
 • Fontosabb fogalmak a finanszírozás kapcsán
 • A Cash Pool a finanszírozás szempontjából

10:30-11:00 Kávészünet

Követeléskezelés – Kintlévőség-kezelés

11:00-14:30 Vevői határidő – fizetési határidő menedzselése

Közben ebédszünet 12:45-13:45 között

 • Hogyan lehet az egyes vevőket arra ösztönözni, hogy tartsák a határidőket?
 • Hogyan tudja elérni a cég, ha likviditás problémái vannak, hogy egy korábbi fizetési határidőt tudjon érvényesíteni? Milyen lehetőségeik vannak?
 • Milyen megoldás ismert arra, hogy megfelelő fizetési határidőt alakítsanak ki pl.: a sales-esek a vevőikkel és milyen határidőt alakítsanak ki a beszerzésnél a szállítókkal?

Vevőkoncentráció és kintlévőség-kezelés

 • Miben segít, ha egy jól működő követeléskezelése van?
 • Miért fontos a vállalatnak, hogy a kintlévőség-kezeléssel foglalkozzon?
 • Hogyan menedzselhető a kintlévőségek kezelése?
 • Milyen technikák vannak a követeléskezelésre? Milyen lehetőségek vannak a kintlévőségek behajtására a faktoráláson kívül?
 • Mi az egészséges vevőkoncentráció?
 • Mennyire függjünk adott cégtől?
 • Milyen arányú legyen az export, import?
 • A bank mit tart szerencsésnek?
 • Hogy nézzen ki a vevő, hitelszerkezet?
 • A követeléseket biztosítsam-e?
 • Mik a legfontosabb tudnivalók SEPA Direct Debit-ek alkalmazásakor?
 • Mikre kell figyelemmel lennie a vállalati pénzügynek a behajtási általány esetében?

Követelés átadás, mint követelés-kezelési lehetőség

 • Milyen lehetőségek vannak a követelés-átadásnak, a fizetési kötelezettség átvállalásának a piacon? Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár ennek alkalmazása?
 • Milyen feltételekkel lehet ezeket igénybevenni?
 • Milyen jogszabályi előírásoknak szükséges megfelelni követelésátadás esetén?
 • Miként kivitelezhető technikai oldalról ennek megvalósítása? - Back office
 • Milyen egyéb fizetési módok, banki instrumentumok használhatóak kintlévőségkezelésnél?
 • Milyen fizetési technikák vannak követeléskezelés esetén?

Vállalati kockázatkezelés

14:30-16:30 Treasury kockázatkezelési technikák

Közben 30 perc kávészünet

 • Milyen kockázatok ismertek az egyes pénzügyi területeken?
 • Milyen kockázatkezelési technikák vannak rövid, - hosszú távon?
 • Hogyan kezelhetőek a Cash Flow-ból származó különböző kockázatok?
 • Milyen fedezeti stratégiák ismertek? – határidős ügyletek: fedezeti és nem fedezeti
 • Milyen Commodity kitettség, árfolyamkockázat és fedezeti ügyletek ismertek? Hogyan kell ezeket kezelni?
 • Melyek a derivatív ügyletekkel, akár a kamatokkal, akár a hitelekkel kapcsolatos kockázatok?
 • Milyen módszerekkel kezelhető az árfolyamkockázat, devizakitettség?
 • Milyen HEDGE-lési technikák vannak?
 • Milyen hatást gyakorolt az MNB kamatcsökkentő ciklusa az árfolyamkamat-kockázatra?
 • Bizonyos pozíciók összeférhetetlensége milyen kockázatot rejt?
 • Milyen kockázatot rejt magában a pénzügyi jogszabály nem követése, és ha a vevői szerződéseket nem megfelelő körültekintéssel írták meg?

16:30 A rendezvény második napjának zárása

3. nap

8:30 Regisztráció

9:00-10:30 Vevői kockázat, partner kockázat

 • Mennyiben feladata a treasury-nek a vevők kockázatfigyelése mellett a bankok és a partnerek monitorozása is?
 • Milyen lehetőségek vannak a partnerek hitelkockázat kezelésére kockázati besorolás alapján?
 • Meddig érdemes kockázatot vállalni?
 • Milyen hitelkockázatkezelési módszerek vannak? Már a folyamat elején csökkenteni lehet?
 • Milyen eszközök ismertek a partnerkockázat kezelésére és az export kockázat kezelésére? -volt- e inkasszó a partneren?
 • Hogyan tudja adott cég kockázatkezelési oldalról monitorozni partnereit?
 • Mik a kockázatok, amit bizonyos típusú partnereknél kell figyelni és ezt hogyan lehet megtenni?
 • Mely információkat kell bekérni adott partnertől, akkor, ha ez nem hozzáférhető adat?
 • Milyen hitelt adunk a vevőknek? - Credit Management
 • Hogyan értékeljük Őket? Hogyan fizetik vissza?

10:30-11:00 Kávészünet

Vállalati pénzügyi - szabályozási környezet

11:00-12:30 Jogszabályi változások hatásai a pénzügyi folyamatokra

 • Milyen hatást gyakorol a pénzügyi szerződésekre a március 15-én hatályba lépett új Ptk.?
 • Mennyire érinti az új Ptk. a biztosítékokat? – vezetői felelősség átalakulása
 • Miben hoz változást a fizetési felszólítások határidőit tekintve az új Ptk.? - elévülés
 • Mennyiben befolyásolják a Btk. változások a pénzügyi szerződések tartalmát?
 • Az MNB rendelet, Hitelintézeti és Pénzforgalmi törvény mely részei vonatkoznak a pénzkezelésre?
 • Melyek a legfontosabb vállalatközi szabályozások jogi aspektusai? Anyavállalatok – leányvállalatok

12:30-13:30 Ebédszünet

13:30-15:00 Aktuális pénzügyi, számviteli, adózási szabályok

 • Hogyan lehetne optimalizálni az adófizetést?
 • Milyen megoldásokkal lehet csökkenteni az adóalapot? – adóalapcsökkentő támogatások
 • Mik a legutóbbi számviteli, adózási szabályok, aktualitások?
 • Miért fontos a közepes és nagyvállalatok pénzügyeseinek figyelemmel lenni arra, hogy a szerződő partner milyen adózást folytat?
 • Milyen többletadminisztrációt követel a 2013-ban változott ÁFA törvény számla kiállítására vonatkozó bővítése a tételes adózásnál? - KATA-KIVA esetében
 • Mely feltételeknek szükséges megfeleljen a számla ÁFA visszaigénylésnél, hogy a NAV ne emeljen kifogást egy helytelenül kitöltött számla alapján? – ÁFA törvény 169-es paragrafus
 • Mit kell tartalmaznia egy helyesbítő számlának?

15:00-15:30 Kávészünet

Döntéstámogatás pénzügyi szempontból

15:30-17:00 Vállalati döntési folyamatok előkészítése és tervezés – Előadás és Kerekasztal-beszélgetés

 • Devizahitelek kockázatai, a devizadósságból történő finanszírozás veszélyei
 • Befektetési lehetőségek az alacsony alapkamat mellett
 • IG2 és tranzakciós illeték hatása a magyarországi pénzforgalomra, fizetési „szokásokra”
 • A tranzakciós illeték terhének csökkentése, lehetőségek
 • Finanszírozási gap-ek áthidalása
 • A Ptk. 2013.07.01-i módosításai a fizetési határidők tekintetében
 • Melyek a likviditáskezelés problémái, lehetőségei?
 • Hogyan kapcsolódnak az egyes pénzügyi területek egymáshoz, illetve a gazdasági terület más osztályaihoz?
 • A vevők ösztönzése a fizetési határidők kapcsán
 • Cash flow: OPEX, CAPEX elkülönítés
 • Bankgaranciák alkalmazásai
 • Hogyan történik az adatáramlás? Mik a hátulütők egy nagy szervezet esetében
 • Hogyan menedzselje egy vállalat a forgókészleteit?
 • Milyen riportokat kell kérni, amiből a vezetők megfelelő döntést tudnak hozni? - Vezetői kontrolling
 • Milyen pénzügyi szempontok alapján döntenek a vezetők? - projektek pénzügyi szempontból történő véleményezése, döntések előkészítése, megtérülési mutatók
 • Mikor, milyen adthalmazt kell bekérni? Mit tartalmazzanak a pénzügyi és kontrolling riportok?
 • Milyen gyakorisággal kell ezeket a riportokat bekérni?
 • Milyen távra érdemes és kell tervezni?

 

17:00 A rendezvény zárás

Részletek

Rendezvény kezdete: 2018. augusztus 28. 9:00
Rendezvény vége: 2018. augusztus 30. 17:00
Rendezvény ára 369.000 HUF+ÁFA
Kedvezményes ár 339.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2018. július 13.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 369,000.00
2 352,050.00
3 335,100.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.