IIR Magyarország

IT vezető    Onboarding    Certified Excel Macro   AgiconCamp 2017   Certified Energy Trader

 
 

.

Ön itt van: Kezdőlap Rendezvények Menedzsment Kft Menedzsment Korlátolt felelősségű társaságok vezetése nem csak vezetőknek

Kft Menedzsment Korlátolt felelősségű társaságok vezetése nem csak vezetőknek

Bevezető

Amennyiben Ön Ügyvezetőként, illetve felelős munkavállalóként:

 • szeretné tisztán látni az ügyvezető-cégvezetői feladatok felelősségét, hatásköreit, valamint jobban megismerni az ügyvezetők által választható szerződéses viszonyt,
 • szeretné átlátni az alkalmazotti és megbízásos jogviszony törvényi hátterét,
 • szeretne választ kapni bizonyos munkajogi kérdésekre,
 • fontosnak tartja a pénzügyi kockázatok minimalizálását,
 • szeretné szabályosan alkalmazni az adózási törvényeket,
 • szeretné megérteni a belső ellenőrzés fontosságát a vállalati működésben,

…akkor programunk Önnek szól!

Előadók

Akiket már biztosan előadóként köszönthetünk:

 • Dr. Fülöp László, Ügyvéd, Fülöp és Társa Ügyvédi Iroda
 • Dr. Gajdos Márton, Ügyvezető, Belső Ellenőrzési Igazgatóság, MKB Bank Zrt.
 • Nagy Attila, Üzletfejlesztési vezető, AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
 • Dr. Ostorházi László, Ügyvezető igazgató, OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.
 • Sándorné Új Éva, Adószakértő

Kinek ajánljuk?

Rendezvényünk szólni kíván:

A korlátolt felelősségű társaságok:

 • ügyvezető igazgatóihoz,
 • cégvezetőihez,
 • vezető beosztású munkatársaihoz a következő funkcionális területeken: jog, munkajog / HR, belső ellenőrzés, pénzügy.

1.nap

Első nap
Regisztráció: 08:20 – 08:50
Nyitóbeszéd az IIR részéről: 08:50 – 09:00

Milyen az ügyvezetői-cégvezetői viszony és milyen jogviszony építhető ki?

09.00 – 10.20 Milyen szerződési viszonyban működhet az ügyvezető, cégvezető?

 • Milyen kapcsolatban áll a tulajdonosokkal?
  • Milyen kötelezettségei vannak feléjük és milyen jogai velük szemben?
  • Az ügyvezetői-cégvezetői feladat, felelősség, hatáskör, ezek elhatárolása
  • Sajátos kettősség (tulajdonos és ügyvezető)
  • A kft-k döntéshozatali mechanizmusa-részvétel a legfőbb szerv döntéshozatalában
  • A cégvezető „speciális” jogállása
  • A vezető tisztségviselő önállósága
 • Milyen szerződési viszonyt választhatnak az ügyvezetők a közeljövőben, ha lejár eddigi megállapodásuk?
  • Milyen jogviszony típusban érdemes gondolkodni?
  • Megbízási contra munkaviszony, vagy mindkettő?
  • Az ügyvezetői felelősség, mint külső és belső jogviszony

10.20 – 10.40 Kávészünet

10.40 – 11.40 Hogyan épül fel, milyen törvényi háttere van az alkalmazotti viszonynak?

 • Az alkalmazotti (munka) viszony kettőssége (munkavállaló, vezető állású dolgozó)
  • A vezetőállású dolgozóra vonatkozó speciális szabályok
  • Mit jelent az utasítás adási jog és ellenőrzési kötelezettség?
  • Mi szerepeljen a munkaköri leírásban?
 • Felelősség kérdése
  • Milyen jogviszonyok léteznek e vonatkozásban?
  • Felelősség a tulajdonos felé, felelősség a hitelezők felé felelősség a dolgozóért
  • A társaság képviselete, a cégjegyzés
  • A vezető tisztségviselő harmadik személyekkel szembeni felelőssége

11.40 – 12.20 Milyen háttere van a megbízásos jogviszonynak?

 • A megbízás jogdogmatikai lényege
 • A megbízás elemei
 • A képviseleti jog általános és speciális tartalma
 • Felmondás, elszámolás,(Van-e ingyenes megbízási szerződés?)

12.20 – 13.00 Alkalmazotti versus megbízásos viszony - érvek és ellenérvek, kinek mi éri meg?

 • Milyen szempontok alapján érdemes mérlegelni?
 • Milyen következménye lehet az egyes választási lehetőségeknek?

13.00 – 13.40 Ebédszünet

Kockázatok és felelősségek az ügyvezetői munkában

13.40 – 14.40 Az ügyvezető civil/polgárjogi felelőssége

 • Mire terjed ki az ügyvezető civil felelőssége?
 • Milyen konkrét elemekre tér ki a törvény?
 • A jognyilatkozatok megtételének módja és ideje
  • Összefüggések, egyezőség és különbözőség a polgári és a munkajogi vonatkozásokban

14.40 – 15.10 Versenyjogi felelősség

 • Milyen elemek tartoznak ide?
  • A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma
  • A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma
  • A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma
  • A vállalkozások összefonódása

15.10 – 15.30 Kávészünet

15.30 – 16.30 Milyen esetekben kell számolnia az ügyvezetőnek a bűntető jogi felelősség kérdésével?

 • Milyen esetekben kell a bűntető joghoz fordulni?
 • Egyes speciális esetek: csőd bűntett (fedezet elvonása), fedezetelvonás tilalma, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, adócsalás, sikkasztás, csalás, magánokirat-, közokirat hamisítás, különböző munkavédelmi szabályok megsértése

16.30 – 18.00 Milyen fontos munkajogi kérdéseket kell figyelemmel kísérnie a Kft vezetőjének?

 • Milyen jogai és kötelességei vannak az ügyvezetőnek, mint munkáltatónak?
 • Milyen felelőssége van az ügyvezetőnek az alkalmazottakkal szemben? (munkáltatói jogkörből adódó felelősség)
 • (konkrét esettanulmányok) Kollektív Szerződés

A nap előadója: dr. Fülöp László, Ügyvéd, Fülöp és Társa Ügyvédi Iroda

2.nap

Második nap
Regisztráció: 08:20 – 08:50
Nyitóbeszéd az IIR részéről: 08:50 – 09:00             

09.00 – 09.30 Pénzügyi kockázatok kezelése

 • A pénzügyi kockázatok megjelenési formái
 • A treasury ügyletekkel történő kockázatkezelés lehetőségei
  • a vállalati treasury főbb funkciói
  • treasury ügyletek főbb típusai, valamint a kapcsolódó előnyök és kockázatok
  • a treasury ügylet típusát befolyásoló legfontosabb tényezők
 • A cash flow tervezés főbb pontjai

09.30 – 10.00 A számviteli mérleg hibái

 • A mérleggel kapcsolatos hiba típusok
  • a mérlegkészítéssel kapcsolatos domináns hibák
  • eszközoldali hibák
  • forrásoldali hibák
 • Milyen speciális hibák léteznek?
 • A mérlegközzététel NAV ellenőrzés alatt
 • Közzétételi kockázatok

10.00 – 12.00 Adózási törvények szabályos alkalmazása - adókockázatok

 • A korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó/választható adónemek
 • A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó speciális adószabályok
 • A transzferárazás adózási kérdései
 • Az általános forgalmi adó törvény kiemelendő szabályai
  • tipikus „elcsúszások”
  • számlázási problémák kontra behajtási költségátalány
  • az áfa bevallás kapcsán megjelenő kockázati tényezők
  • a külkereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos áfa szabályok
 • A társasági adó kontra kisvállalati adó
  • IFRS kontra magyar számviteli törvény
  • a társasági adó megállapításának főbb szabályai
  • az adózás előtti eredményt módosító kritikus tételek
  • az adókedvezmények és a növekedési adóhitel
  • a kisvállalati adó választásának előnyei és hátrányai
 • A személyi jövedelemadó, a szociális hozzájárulási adó és a bérjárulékok
  • a munkáltatók és a kifizetők által juttatott jövedelemtípusok
  • nyilvántartási követelmények – hiányosságok –bérprogramok hibái
  • a külföldről szerzett jövedelmek főbb adózási szabályai
  • a munkáltatói juttatások adózási szabályai
  • a munkáltatói költségtérítések adózási buktatói
 • Adózás rendje, ellenőrzések szabályai
  • minősítési kockázatok
  • az adókötelezettség megszegésének következményei
  • ellenőrzési kockázatok

12.00 – 12.50 Mi a legcélravezetőbb magatartás válsághelyzetben?

 • Hogyan kell eljárni krízis közeli és valódi krízis helyzetben?
 • Hogyan oldható fel a fizetésképtelenség?
 • A végelszámolás, a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás megindításának és lebonyolításának főbb lépései

A blokk előadója: Sándorné Új Éva, Adószakértő

12.50 – 13.40 Ebédszünet
13.40 – 14.40 Hogyan védhetik magukat az ügyvezetők? – Hogyan alkalmazhatók a menedzserbiztosítások?

 • A felelősségi viszonyok,  illetve a felelősség alapját képező jogszabályok rövid áttekintése
 • A  biztosítási fedezet ismertetése,  a biztosító szolgáltatásai 
 • A menedzser felelősségbiztosítások helye a cég risk managementjében, a vezetők és a tulajdonos helytállási kötelezettségei 
 • A D&O biztosítási piacon tapasztalható tendenciák, néhány érdekesebb káreset ismertetése

Előadó: Nagy Attila, Üzletfejlesztési vezető, AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
14.40 – 15.20 Felelős és fenntartható cégvezetés

 • Mit jelent a vállalat társadalmi felelősségvállalása/CSR?
 • A profit és a boldogság
 • Haszon és hasznosság

Előadó: Dr. Ostorházi László, Ügyvezető igazgató, OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.
15.20 – 15.40 Kávészünet

Az ügyvezető feladatai
15.40 – 16.40 Hogyan védhető meg az elért siker? – Hogyan segíthet a belső ellenőrzés?

 • Miért fontos a megfelelően kialakított belső kontroll rendszer?
 • Miben tud segíteni a cégvezetésnek és a tulajdonos(ok)nak a belső ellenőrzés?
 • Belső kontroll vs belső ellenőrzés: kinek mi a feladata?
 • Milyen szerepe és felelőssége van a cégvezetésnek az internal audit (tágabban: a kontrol rendszer) működtetésében?
 • Hogyan alakítható ki az átlátható, etikus vállalati működés?
 • Mi a belső ellenőrzés szerepe a visszaélések feltárásában, megelőzésében?

Előadó: Dr. Gajdos Márton, Ügyvezető, Belső Ellenőrzési Igazgatóság MKB Bank Zrt.

16.40 – 17.40 Gyakorlati tanácsok: hogyan legyünk sikeres menedzserek

 • Menedzsment változó időkben
 • A hatékony és eredményes működéshez vezető út: vezetői döntések
 • Hogyan legyünk hatékonyabb döntéshozók?
 • Sikeres menedzser, sikeres vállalatvezetés                                                  

Előadó: Egyeztetés alatt

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. szeptember 05. 9:00
Rendezvény vége: 2017. szeptember 06. 17:00
Részvételi díj 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. július 21.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 249,000.00
2 236,550.00
3 249,000.00
IIR Magyarország Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00206-2012
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

 

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.